Umowa zlecenie – wady i zalety

amy-hirschi-K0c8ko3e6AA-unsplash

Umowa zlecenie, zwana tzw. „śmieciówką” to często spotykany rodzaj umowy, zwłaszcza w pracach studentów, dodatkowych czy sezonowych. Czym jest umowa zlecenie oraz jakie ma wady i zalety?

Umowa zlecenie, czyli jaka?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, której zasady uregulowane są w kodeksie cywilnym. Po jej podpisaniu pracownik zobligowany jest do wykonywania określonej czynności w danym czasie na rzecz pracodawcy. W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie (i jej ewentualne zmiany) mogą być zawarte w formie ustnej. Co ciekawe, w jej ramach wynagrodzenie przysługuje za „staranne działanie”, a nie za rezultat jego wykonania, jak jest np. w przypadku umowy o dzieło.

Umowa zlecenie – zalety

• Tańszy sposób zatrudnienia dla pracodawcy
• Nie ma możliwości zmiany zakresu pracy niż ten zawarty w umowie
• Brak ciągłego nadzoru pracodawcy nad wykonywaną pracą i pracownikiem
• Krótszy czas wypowiedzenia (korzystny, jeśli jesteś w trakcie poszukiwania innej pracy)

Umowa zlecenie – wady

• Umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili (chyba, że w jej zapisie zostało uwzględnione inaczej)
• Nie mają zastosowania przepisy wynikające z kodeksu pracy, takie jak: prawo do urlopu, przerw w pracy, ochrona wynagrodzenia czy uprawnienia do zasiłku chorobowego
• Brak możliwości uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy
• Trudniej starać się o kredyt w banku
• W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy zleceniobiorcy, pracodawca ma prawo żądać zwrotu kosztów wydatków, które poniósł w związku z umową
• Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania składek chorobowych (co jest niekorzystne dla osób, które nie są jednocześnie gdzieś zatrudnione na umowę o pracę lub nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu)

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która jak inne umowy wyróżnia się zaletami i wadami. Z pewnością jest korzystna jako umowa dodatkowa. Jeśli poszukujesz zatrudnienia, zobacz oferty pracy na portalu Pracuj.pl.