Oczomyjki – wymagania dla różnych środowisk pracy

eye-shower-98581_960_720

W przypadku ograniczonych przestrzeni i innych środowisk pracy, w których nie można wykonać pierwszego przemywania oczu, dodatkowe stanowiska do przemywania oczu zasługują na dokładniejsze przyjrzenie się.

Większość kierowników ds. Bezpieczeństwa jest świadoma podstawowych wymagań dotyczących podstawowych stanowisk do przepłukiwania oczu w sytuacjach awaryjnych. Wymaga się, aby oczomyjki były obecne wszędzie tam, gdzie obecne są środki chemiczne lub żrące. Stacja powinna znajdować się w odległości 10-sekundowego spaceru od substancji chemicznej i być w stanie zapewnić 15-minutowe przepłukanie obu oczu w przypadku kontaktu.

Kiedy dochodzi do kontaktu, liczy się każda sekunda.

Natychmiastowe przepłukanie oczu jest najskuteczniejszym sposobem usunięcia szkodliwych substancji i zapewnienia najlepszego możliwego wyniku. Jeśli to zostanie opóźnione – nawet o kilka sekund – efekty mogą nasilić się od tymczasowych stanów do trwałej ślepoty.

Montaż awaryjnych stanowisk do przemywania oczu w zamkniętych, odległych lub zelektryfikowanych miejscach stanowi nieodłączne wyzwanie. W rezultacie niezgodność pozostaje wysoka. W rzeczywistości szacuje się, że w miejscach pracy zgodność z przemywania oczu wynosi tylko 50 procent. Jednak koszt braku zgodności jest znaczny.

Kiedy kierownicy ds. Bezpieczeństwa wdrażają odpowiedni typ systemu do przemywania oczu w miejscu pracy, w połączeniu z najbezpieczniejszym okulistycznym płynem do płukania, mogą poprawić wyniki i zmniejszyć koszty związane z urazami oczu w miejscu pracy.

Pewne środowiska, takie jak ograniczone przestrzenie lub pojazdy, są zwolnione z wymagań dotyczących głównych stacji do przemywania oczu, ponieważ takie stacje są zbyt duże, ciężkie lub niepraktyczne do zainstalowania. Osobiste butelki do przemywania oczu są powszechnym rozwiązaniem umożliwiającym dostęp do płynów do przemywania oczu, gdy podstawowe stacje są trudne do zamontowania. Te małe, przenośne butelki, znane również jako butelki dodatkowe, zawierają sól fizjologiczną i są uważane za odpowiednie do przepłukiwania oczu w przypadku kontaktu z uciążliwymi cząstkami, takimi jak:

  • pyłki,

  • kurz,

  • trociny,

  • dym.

Jednak osobiste butelki mają ograniczoną pojemność, zwykle w zakresie w którym są w stanie dostarczyć tylko do około trzech minut płynu i mogą przepłukiwać tylko jedno oko na raz. Z tych powodów osobiste butelki nie spełniają norm dotyczących leczenia oczu, które miały kontakt ze szkodliwymi chemikaliami lub żrącymi substancjami.

Jeśli chodzi o lokalizacje, w których zainstalowanie stacji podstawowej jest niemożliwe lub gdzie ryzyko narażenia na chemikalia jest niewielkie, instrukcja wzywa do obecności dodatkowych stanowisk do przemywania oczu. Mimo to wielu kierowników ds. Bezpieczeństwa nie zdaje sobie sprawy z wysokiej wartości i dodatkowej wygody, jaką zapewniają dodatkowe urządzenia do przemywania oczu.