Ministerstwo wyróżniło wydziały AGH

PHOTO KRZYSZTOF KALINOWSKI
LOVEKRAKOW.PL
KRAKOW
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO AKADEMII GORNICZO HUTNICZEJ
2017-10-{day0)
AGH AKADEMIA GORNICZO HUTNICZA ROK

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie jest prestiżową uczelnią, docenianą na całym świecie. Prowadzone są tam badania naukowe, które wyróżniają się wśród innych uczelni. Oczywiście, AGH także przygotowuje swoich studentów z różnych dziedzin. Podobno, kto ukończył AGH, może starać się o pracę gdzie tylko zechce. Uczelnia została wyróżniona najwyższym z możliwych kategorii, czyli A+. Wyróżnienia dokonało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast ocenę działalności AGH przeprowadził Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Jednak nie cała uczelnia otrzymała to wyróżnienie, a jedynie trzy wydziały. Są to Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a także wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kryteria jakie zostały wzięte pod uwagę to przede wszystkim efekty działalności naukowej w praktyce, potencjał naukowy oraz osiągnięcia naukowe. Wydziały Akademii Górniczo Hutniczej doskonale zdały egzamin, aby zapisać się dla przyszłych pokoleń swoimi osiągnięciami.

Zdjęcie: www.lovekrakow.pl/