Krakowskie uczelnie rodzą geniuszy – gdzie i warto studiować nauki psychologiczne?

60_1

Psychologia i nauki pokrewne są jednymi z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Wynika to między innymi z faktu, iż są one bardzo perspektywiczne, bowiem stwarzają wiele możliwości związanych z przyszłą karierą zawodową. Poza tym psychologia jest nauką, która stale się rozwija, odnosi się zresztą wrażenie, że w ostatnich latach ten rozwój znacznie przyspieszył.

Oprócz tego nie ulega wątpliwości, że jest ona niezwykle interesująca, a zarazem pożyteczna. Gdzie najlepiej studiować nauki psychologiczne? Za najlepszy ośrodek rozwoju psychologii w Polsce już od lat uważany jest Kraków. Mówi się wręcz, że krakowskie uczelnie rodzą geniuszy w tej dziedzinie, a zresztą nie tylko w tej. Którą z wielu uczelni wybrać?

Nie ulega wątpliwości, że szczególnie warto rozpocząć studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to bowiem uczelnia z tradycjami, która skupia najlepszych nauczycieli akademickich w Polsce. Chętnie naukę podejmują tu także zagraniczni studenci. Uczelnia oferuje psychologię na Wydziale Filozoficznym z ogólnoakademickim profilem kształcenia, a także psychologię stosowaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej o profilu praktycznym, co w ostatnich latach stało się zresztą bardzo cenione.

Na zwykłej psychologii można wybrać popularne specjalizacje, takie jak np. psychologia rodziny i edukacji, psychologia kliniczna, ale również te niszowe, typu psychologia naukowa, sądowa itd. Natomiast na psychologii stosowanej wybiera się różnorodne kursy fakultatywne. Warto wiedzieć, że na Uniwersytecie Jagiellońskim bardzo prężnie działają koła naukowe związane z psychologią, a studenci wychodzą z wieloma ciekawymi oraz pożytecznymi inicjatywami. Ponadto atutem jest to, że w planach uwzględniono wiele zajęć praktycznych oraz ćwiczeń z prowadzącymi mającymi ogromne doświadczenie w psychologii.

Oprócz tego godna uwagi jest psychologia na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych. Można wybrać tu jedną z czterech interesujących i przyszłościowych specjalizacji: psychologii kliniczno-sądowej, psychologii biznesu i zarządzania, psychologii edukacyjnej i wychowawczej, psychologii klinicznej z neurobiopsychologią. Absolwenci psychologii na tej uczelni nie mają problemów ze znalezieniem pracy, świetnie sprawdzają się w swoim zawodzie, a także odnoszą wiele sukcesów. Poza tym zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani i uznani psycholodzy.

Innowacyjne studia psychologiczne oferuje również Akademia Ignatianum. Psychologia jest tutaj w ofercie Wydziału Filozoficznego, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Istnieje możliwość wyboru jednej z trzech specjalizacji: psychologii klinicznej, wspomagania rozwoju oraz psychokryminologii. Instytut Psychologii Ignatianum prowadzi badania naukowe na szeroką skalę, angażując w nie studentów. Ponadto oferuje również dalsze dokształcanie się w zakresie niezwykle potrzebnej w ostatnich latach psychoonkologii. Prężnie działa tu również koło naukowe oraz rozmaite studenckie organizacje.

Jak widać, wybór jest naprawdę duży i trzeba dobrze się zastanowić. Przede wszystkim warto zapoznać się z poszczególnymi specjalizacjami oraz głównymi nurtami badań poszczególnych uczelni i pod tym kątem wybrać najlepszą dla siebie.

Tekst powstał przy współpracy z portalem Psychologia myślenia racjonalnego.