Katedra na Wawelu

02

Pełna nazwa to: Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie. Jest to miejsce koronacji królów Polski, oraz miejsce ich pochówku. Tutaj spoczywają wieki historii narodu Polskiego, w każdej chwili gotowe, aby je poznać. W katedrze na Wawelu spoczywa ogólnie 17 królów, oraz członków ich rodzin. Także wodzowie, przywódcy polityczni, oraz wieszcze narodowi. To jedyna w swoim rodzaju katedra, która pełni rolę historycznej tradycji. Jej budowę rozpoczęto ponad tysiąc lat temu, za panowania Władysława Hermana. Ukończył ją Bolesław Krzywousty ponad sto lat później.

Budowa Katedry

Zbudowana z cegły i białego kamienia wapiennego, zachowała pierwotny wygląd głównie w części górnej. Tysiąc lat, to szmat czasu. Można sobie tylko wyobrazić, co musiała przechodzić w ciemnych wiekach ucisku, podczas działań wojennych, napadów, mordów i całej ludzkiej dominacji. Przetrwała. I wciąż cieszy oczy ludzi, chcących ją poznawać. Katedra na Wawelu posiada osiemnaście kaplic, oraz trzy krypty grobowe. Kaplice to: m.in. Kaplica Potockich, Wazów, Kaplica Zygmuntowska, Mariacka, Jana Olbrachta, Czartoryskich, Św. Trójcy, Wieszczów Narodowych i inne. Znajdują się one w nawach południowych, wschodnich i północnych. Natomiast krypty to: Krypta Wieszczów Narodowych, gdzie w sarkofagach spoczywają Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, oraz dwie urny z ziemią grobów Cypriana Kamila Norwida, oraz matki Słowackiego – Salomei. Drugą kryptą, jest Krypta Św. Leonarda, na której środku znajduje się prawie tysiącletni grób bpa Maura. Spoczywają tutaj Jan III Sobieski, Maria Kazimiera, Michał Korybut Wiśniowiecki, Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski oraz generał Władysław Sikorski.

Groby królewskie na Wawelu

Kolejną kryptą są Groby Królewskie na Wawelu, składające się z siedmiu krypt, połączonych korytarzami. Spoczywają w nich królowie polscy, ich rodziny, oraz – co szczególnie warto podkreślić – wielcy bohaterowi polscy – jak np. sam marszałek Józef Piłsudzki. Aby bliżej zapoznać się z ich imionami, warto wybrać się do Katedry Wawelskiej i poświęcić swój krótki czas, by poznać wieki. Myślę, że warto.

Piękne ołtarze

Katedra na Wawelu, to nie tylko miejsce dla zmarłych. To także piękne ołtarze, przy których modlili się wielcy tego świata, oraz ci, którzy ten świat zmieniali. I to na korzyść własnego kraju. To ważne miejsce nie tylko kultu, ale także spotkań, zadumy, refleksji. To szczególny kościół. Właściwie jedyny w swoim rodzaju. Jest wiele kościołów, także pamiętających odmęty średniowiecza, czy czas niewoli, jakim były zabory. Jednak Katedra na Wawelu jest szczególna, ponieważ gości w swoich murach pokolenia najważniejszych władców Polski, wieszczy sławiących jej potęgę, oraz bohaterów, którzy nie zawahali się poświęcić swoje życie, dla dobra ojczyzny.

Którzy oddawali całą swoją doczesność, aby ta Ojczyzna trwała w wolności i chwale. Nie zawsze się to udawało. Ale przynajmniej próbowali, dlatego pamięć o nich krąży po Katedrze Wawelskiej, a ich czyny nigdy nie zostaną zapomniane. Warto zapoznać się z tą historią. Drugiej takie nie ma na całym świecie.