Formalności związane z pogrzebem w Krakowie

zakład pogrzebowy w Krakowie - epitafium.krakow.pl

W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, że musimy zmierzyć się z tragiczną sytuacją jaką jest odejście jednej z bliskich osób. Na taką chwilę nie można się przygotować, nawet w sytuacji kiedy wiemy, że ona nadejdzie. Jest to zawsze zdarzenie, które wiąże się z doświadczaniem ogromnej rozpaczy po stracie i niewyobrażalnego stresu nie dających się porównać z niczym innym.

Co gorsza w tym tragicznym momencie ciążą na nas dodatkowe obowiązki związane z koniecznością załatwienie kilku spraw urzędowych i zorganizowaniem pochówku osoby zmarłej. Jeśli chodzi o to co musimy załatwić w urzędzie to będzie to konieczność uzyskania aktu zgonu i zgłoszenie zaistniałej sytuacji we właściwym terytorialnie oddziale ZUS, co jest wymagane do uzyskania zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ten organ administracji.

Akt zgonu możemy uzyskać w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej. Potrzebne nam będzie do tego przedstawienie karty zgonu, wystawianej przez lekarza, oraz dowód osobisty zmarłego. Jeśli nie czujemy się na siłach do załatwienia wszystkich formalności to może wyręczyć nas w tym zakład pogrzebowy, któremu zlecimy zorganizowanie pochówku. W tym przypadku będzie konieczne wystawienie odpowiednich upoważnień, na podstawie których pracownik firmy będzie mógł załatwić sprawy urzędowe. Najczęściej w takich przypadkach, zasiłek pogrzebowy zostanie przelany na konto zakładu pogrzebowego i o jego kwotę zostanie zmniejszony rachunek za pogrzeb.

Warto sobie zdawać sprawę, że wysokość zasiłku pogrzebowego jaki obecnie jest wypłacany przez ZUS rzadko kiedy starcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z pochówkiem. Bardzo często nawet stanowi jedynie mniejszą część kwoty jaką przyjdzie zapłacić nam za pogrzeb, ale nawet mimo to nie jest to powód dla którego można zaniechać złożenie wniosku o jego wypłatę. Wysokość tego świadczenia wynosi w tej chwili 4 tysiące złotych i raczej nie pokryje kosztów związanych z pochówkiem,

Co prawda oferty zakładów pogrzebowych różnią się między sobą między innymi przez wzgląd na lokalizację (inne ceny ma np. zakład pogrzebowy w Krakowie, a inny w niewielkiej miejscowości na wschodzie Polski), ale i tak można się spodziewać, że kwota wypłacana przez ZUS nie będzie wystarczająca, aby zorganizować godną ceremonię. Do kosztów pogrzebu trzeba zaliczyć takie wydatki jak zakup placu, przygotowanie zmarłego, koszt ubrań, trumny i kwiatów, a także opłacenie księdza czy innej osoby prowadzącej ceremonię.