Zmiana projektu domu w trakcie budowy – nasze wątpliwości rozwiewa projektant Piotr Sztaba

House-Project-2560x1600-wide-wallpapers.net

Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy mogą mieć wpływ na czas, koszt, a nawet jakość budynku. Ogólnie rzecz ujmując, im później wprowadza się zmiany w trakcie rozwoju projektu – tym większe prawdopodobieństwo wpływu modyfikacji na całość. Jak to wygląda w praktyce? O tym porozmawiamy dzisiaj z dobrze znanym w Bielsku-Białej, projektantem: panem Piotrem Sztabą.

Red: Panie Piotrze, czy mamy dowolność, jeśli chodzi o zmiany projektu domu w trakcie budowy?

P.Sztaba: Na niektórych etapach procesu projektowania zostanie dostarczony pełny pakiet informacji dla klienta, który ten może bądź nie – zatwierdzić. Po otrzymaniu zgody na tak budowany dom i jego aranżacje można wprowadzić zmianę procedury kontrolnej w celu zapewnienia, że informacje nie zostaną zmienione bez wyraźnej zgody klienta. Co jednak, gdy Klient się rozmyśli i trzeba coś zmienić? Trzeba pamiętać, że to nie jest tak łatwe jak zmiana łóżka bądź mebli… Kodeks postępowania w zarządzaniu projektami definiuje kontrolę zmian jako proces, który daje potencjalne zmiany w projekcie lub sekwencji pracy w projekcie, rejestrowanym, ocenianym, autoryzowanym i zarządzanym – stąd nie na każdym etapie można w ten sam sposób wprowadzać zmiany.

Red: W takim razie, czy mógłby Pan podać przykłady etapów, w których można wprowadzić procedury kontroli zmian?

P.Sztaba: Na zakończenie etapu koncepcja projektu, jeśli projekt jest oferowany na tym etapie (na przykład w projekcie projektowania i budowania). Dalej, na zakończenie etapu projektowania koncepcyjnego, gdy jest to krótki projekt i wymagania dotyczące informacji pracodawcy mogą zostać zmienione. Zmiany mogą być jednak przede wszystkim wprowadzane podczas szczegółowego etapu projektowania, kiedy skończy się szczegółowy projekt, projekt techniczny i specyfikacja, podczas przetargu i kiedy wyznacza się kontrahenta, a wszelkie inne zmiany mogą być uznane za odmianę. Lepiej jednak jest, aby możliwie jak najbardziej zmniejszyć potrzebę zmian.

Red: Zatem w jaki sposób można to zrobić?

P.Sztaba: Jest wiele sposobów. Wymienię w tym miejscu kilka: chodzi o podejmowanie gruntownych miejsc dochodzeniowo-śledczych. Dalej, zapewnienie, że projekt jest wszechstronny i jest wspierany przez zainteresowane strony. Ważne jest też upewnienie się do możliwie jak najwcześniejszego zidentyfikowania ryzyka oraz zapewnienie, że projekty są odpowiednio skoordynowane – jeszcze przed przetargiem czy wybraniem zleceniobiorcy.

Red: Co w takim kontekście ze zmianą kosztów?

P.Sztaba: Zazwyczaj koszty zmian są często zgłaszane w oparciu o szacunki. Tutaj dla klienta przede wszystkim powinna się liczyć priorytetyzacja, które zmiany są akceptowane,a które nie. Klient może zadecydować o finansowaniu dodatkowych kosztów z projektu awaryjnego. Procedura kontroli zmian powinna wyraźnie określać proces, w wyniku którego zmiany są wymagane i zatwierdzone, wtedy cały proces zmian powinien pójść trochę łatwiej.

Red: Dziękuję – już wszystko jasne!

P.Sztaba: Ja również dziękuję za rozmowę i polecam swoje usługi.

Wywiad opracowano wspólnie z portalem meblarskim. Sprawdź najnowszą kolekcję na Lanomeble.pl – łóżka piętrowe