Jak zdobyć prawo jazdy?

serwis samochodowy

Wydanie prawa jazdy poprzedzone jest długą drogą nauki jazdy, która ma na celu odpowiednie przygotowanie przyszłego kierowcy do kierowania pojazdem mechanicznym. Jak uzyskać prawo jazdy i jakie kroki podjąć?

Prawo jazdy – czym jest w świetle prawa?

W świetle polskiego prawa, prawo jazdy jest dokumentem, który potwierdza nabyte uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych i drogowych. Wydawany jest przez organy państwowe na podstawie zdanego wcześniej egzaminu państwowego. Wyróżnia się kilka kategorii prawa jazdy, uprawniających do prowadzenia różnych pojazdów mechanicznych. Prowadzenie samochodu osobowego wiąże się z koniecznością posiadania prawa jazdy kategorii B1.

Egzamin teoretyczny –  z czego się składa?

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Jest pierwszym etapem egzaminu na prawo jazdy. Składa się z pytań, do których każdy kandydat ma wcześniej dostęp. Czas trwania egzaminu teoretycznego to 25 minut. Każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź i jest punktowane zgodnie ze znaczeniem dla ruchu drogowego. Aby egzamin mógł zostać zaliczony, kandydat musi uzyskać minimum 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów.Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest posiadanie w dniu egzaminu ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Testy na prawo jazdy – jakie mają znaczenie?

Wiele osób twierdzi, że teoretyczne testy na prawo jazdy nijak mają się do rzeczywistości. Jest w tym ziarnko prawdy, gdyż prawdziwe umiejętności jazdy daje tylko praktyka, jednak znajomość przepisów ruchu drogowego jest absolutną koniecznością. Testy na prawo jazdy mają na celu przygotowanie teoretyczne kandydata zanim wsiądzie on za kółko i wyjedzie na ulicę. Jeżeli nie tylko nauczy się on, ale przede wszystkim zrozumie przepisy ruchu drogowego, będzie w stanie jeździć lepiej i bezpieczniej, bez stwarzania zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Kto może uzyskać prawo jazdy kategorii B?

Aby zdobyć prawo jazdy kategorii B, musisz zacząć od nauki. Temu służy kurs nauki jazdy, złożony z dwóch części, odbywających się w szkole nauki jazdy. Pierwszą z nich są wykłady teoretyczne, zazwyczaj zakończone egzaminem wewnętrznym, a drugą są jazdy. Dopiero po odbyciu minimum 30 godzin jazd możesz przystąpić do egzaminu państwowego, którego pierwszym etapem jest egzamin teoretyczny. Jeżeli zdasz egzamin teoretyczny, kolejnym krokiem będzie egzamin praktyczny. Dopiero po zaliczeniu tych egzaminów możesz otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Polskie prawo jazdy jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co oznacza, że możesz prowadzić pojazdy także poza granicami naszego kraju.

Aby móc w ogóle przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, konieczne jest otrzymanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego. Negatywne orzeczenie lekarskie jest równoznaczne ze stwierdzeniem niezdolności kandydata do prowadzenia pojazdu mechanicznego, co może wynikać np. z bardzo zaawansowanej wady wzroku czy innych zaburzeń, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo podczas poruszania się po ulicy.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy?

Zanim przystąpisz do egzaminu państwowego, rozwiązuj testy na własną rękę. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego pytania będą takie same, możesz się więc do nich przygotować. Zdaj egzamin teoretyczny i ze spokojem podejdź do egzaminu praktycznego, pamiętając o nabytej wiedzy z zakresu teorii przepisów ruchu drogowego. To wszystko przybliży Cię do wydania prawa jazdy. Nauka jazdy jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa na drodze, warto więc wybierać szkoły jazdy, które dobrze przygotowują do egzaminu, a przede wszystkim do późniejszego kierowania pojazdem w sposób bezpieczny.

Polecamy:
Jak karmić psa? Praktyczne wskazówki