Co Kraków zawdzięcza Kazimierzowi Wielkiemu?

poland-1449357_1280

Kazimierz Wielki był jednym z tych władców Polski, którzy nie tylko mocno zapisali się na kartach historii, ale również mieli realny wpływ na rozwój kraju, w tym Krakowa, który za jego panowania był stolicą Polski. Do dziś w Krakowie można spotkać wiele pozostałości po czasach, gdy panował w nim właśnie król Kazimierz.

Stolica Małopolski wiele zawdzięcza poszczególnym władcom, zwłaszcza z czasów, gdy miasto było stolicą Polski i siedzibą następujących po sobie królów. Dziś Kraków jest miastem o ogromnych walorach historycznych, pełnym zabytków, efektownych budowli i miejsc, które każdy powinien choć raz w życiu zobaczyć. Choć rozkwit miasta przebiegał przez wiele stuleci, w czasach Kazimierza Wielkiego Kraków przeżywał prawdziwy boom.

Rozwój budownictwa i handlu

W okresie panowania Kazimierza Wielkiego Kraków przeżywał swój największy rozkwit w dziejach. Król nadał miastu szereg przywilejów, dzięki czemu mogło ono uzyskiwać dochody między innymi z miejskiego sądownictwa, podatków i ceł, a także prężnie rozwijających się przedsiębiorstw miejskich, przede wszystkim kamieniołomów, cegielni oraz wapienników. Prężnie rozwijał się również handel, a także organizacje cechowe, które skupiały rzemieślników z różnych branż. W czasach króla Kazimierza w Krakowie powstało całe mnóstwo monumentalnych, historycznych budowli. Na Wawelu Kazimierz Wielki wzniósł zamek królewski, który stał się siedzibą królów, a także trzecią katedrę. Za jego panowania powstawały w centrum Krakowa Sukiennice, a także miejski ratusz, z którego do dzisiejszych czasów przetrwała ratuszowa wieża. Miasto systematycznie się rozwijało, a co za tym idzie – przeżywało również duży napływ ludności, która osiedlała się zarówno w samym Krakowie, jak i w okolicznych osadach, które dostarczały Krakowowi różnych dóbr naturalnych czy rzemieślniczych.

Powstanie Akademii Krakowskiej

Zasługą Kazimierza Wielkiego w rozwoju Krakowa było również ufundowanie Akademii Krakowskiej. Była to pierwsza w Polsce uczelnia wyższa, a także jedna z pierwszych w Europie. Uczelnia została założona w 1364 roku i początkowo w jej skład wchodziły trzy wydziały: prawa, medycyny oraz sztuk wyzwolonych. Uniwersytet przyczynił się do rozwoju nauki i jak na tamtejsze czasy był uczelnią o wysokiej renomie. Z tradycji dawnego uniwersytetu czerpały później inne krakowskie uczelnie. Do dziś, choć pod nazwą Uniwersytet Jagielloński, uczelnia czerpie pełnymi garściami ze swojej wielowiekowej historii. Jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat działalności króla Kazimierza Wielkiego, a także innych znaczących władców Polski, warto zajrzeć na https://kronikidziejow.pl/porady/polska-za-kazimierza-wielkiego-objecie-wladzy-rzady-sukcesy-porazki-najwazniejsze-informacje/. To prawdziwa skarbnica wiedzy dla każdego, kto jest zainteresowany historią Polski na różnych etapach jej historycznych dziejów.