Walka z Covid-19 – co zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?

Przechwytywanie

Istnieją praktyczne działania, które możesz podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i klientom, stosując środki higieny i dystans fizyczny. Spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) może być mocno wdrożone przez działania takie jak dezynfekcja pomieszczeń – czytaj więcej tutaj http://deratyzacja-epak.pl/ aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19), bo jako pracodawca musisz zapewnić odpowiednie środki w miejscu pracy.

Co zrobić by spowolnić COVID-19 w miejscu pracy?

Miej plan. Zapewnij i promuj środki do dezynfekcji rąk, w tym przy wejściach do budynków. Zwiększenie czystości środowiska, w tym między zmianami personelu również jest zalecane. Tam samo należy regularnie czyścić dezynfekującymi powierzchniami o wysokim stopniu dotyku (co najmniej dwa razy dziennie) – w tym;

• biurka,
• drzwi,
• klamki,
• klawiatury,
• windy,
• przyciski,
• poręcze.

W szatni zapewnij odpowiednie wyposażenie, aby personel nie dzielił się przedmiotami, takimi jak ręczniki i kostki mydła, i zachęcaj personel do mycia rąk po zmianie. Otwórz okna i wyreguluj klimatyzację, aby zwiększyć przepływ powietrza. Upewnij się, że osoby mające kontakt z żywnością i personel stołówki przestrzegają najwyższych standardów higieny. Kupuj materiały, które pomogą ograniczyć infekcje, na przykład środki odkażające i mydło.

Maski na twarz

Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom noszenie maski na twarz podczas pracy, chyba że ma zastosowanie prawny wyjątek. Jeśli prowadzisz samochód do pracy samodzielnie, nie musisz zakładać maski na twarz. Opuszczając pojazd lub wchodząc w interakcję z innymi osobami, należy założyć maskę na twarz. Jeśli podróżujesz z innymi osobami spoza swojego gospodarstwa domowego, w tym pasażerami lub innymi osobami z pracy, musisz nosić maseczkę na twarzy.

Aby promować dystans fizyczny w miejscu pracy, należy zastosować następujące środki

Zaplanuj sposoby umożliwiające fizyczną odległość co najmniej 1,5 metra, aby ograniczyć kontakt międzyludzki pracowników i klientów. Tam, gdzie to możliwe, pracownicy muszą pracować w domu. Jeśli praca z domu nie jest możliwa, pracodawcy powinni zaplanować sposoby umożliwiające fizyczną odległość co najmniej 1,5 metra w celu ograniczenia kontaktu międzyludzkiego pracowników i klientów, o ile jest to wykonalne.

Czyszczenie i dezynfekcja

Miejsca pracy wymagają czyszczenia i dezynfekcji powierzchni – oba kroki są niezbędne. Pierwszym krokiem jest czyszczenie, czyli starcie brudu i zarazków z powierzchni. Do czyszczenia można używać zwykłych domowych środków czystości, które są dostępne w supermarketach. Samo czyszczenie nie zabija zarazków.

Następnym krokiem jest dezynfekcja powierzchni. Dezynfekcja oznacza używanie środków chemicznych do zabijania zarazków na powierzchni. Również w supermarketach dostępne są zwykłe domowe produkty do dezynfekcji – ważne jest, aby używać produktów oznaczonych jako „środek dezynfekujący” i postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie.

[TB]