Zanieczyszczenie powietrza: czy w Krakowie można czuć się bezpiecznie?

air-pollution-3570122_960_720

Chociaż możemy wybrać to, co jemy i pijemy, nie możemy wybrać powietrza, którym oddychamy. W ten sposób każdy z nas może być narażony na zanieczyszczenia w tym czy innym czasie, po prostu przez wdychane przez nas powietrze.

Kraków nie różni się pod tym względem – a skutki naszego narażenia na zanieczyszczenia powietrza mogą się różnić w zależności od dawki narażenia: niektóre mogą pojawić się natychmiast, a inne mogą rozwinąć się długo po rozpoczęciu narażenia. Dlatego zawsze dobrym pomysłem jest ocena możliwych wcześniejszych ekspozycji (w domu, pracy itp.) oraz wiedza o tym, jakie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie są najbardziej niepokojące i co możemy z nimi zrobić.

Ponadto, podobnie jak w przypadku podróży samolotem w porównaniu z każdą inną formą transportu, zanieczyszczenia przemieszczają się w powietrzu szybko i łatwo rozprzestrzeniają się po dużych obszarach, dotykając wielu ludzi nawet w ich domach. Oznacza to, że chociaż:

  • uwalnianie toksyn do gleby i\lub wody
  • wyciek do wody i / lub gleby

To wszystko może być zatrzymywane i leczone, ale uwalnianie toksycznych związków do powietrza nie może być powstrzymywane. Może szybko rozprzestrzeniać się na dużych obszarach i zanieczyszczać nawet odległe obszary przy niewielkiej lub żadnej aktywności ludzkiej.

Powietrze w pomieszczeniu stanowi większe zagrożenie dla zdrowia niż powietrze na zewnątrz. Chociaż zanieczyszczone powietrze może rozprzestrzeniać się wszędzie, a otaczające powietrze może stanowić ogólne zagrożenie dla zdrowia, różne zanieczyszczenia koncentrują się w zamkniętych przestrzeniach o słabym lub zerowym przepływie powietrza, takich jak wnętrze.

Właśnie dlatego narażenie na różne zanieczyszczenia powietrza zwykle występuje w pomieszczeniach. Z tego powodu dobra cyrkulacja powietrza między wnętrzem i na zewnątrz jest niezbędna, aby zmniejszyć ryzyko zdrowotne związane z oddychaniem powietrzem w pomieszczeniu. Zatem głównym środkiem zapobiegawczym, aby uniknąć narażenia na zanieczyszczenie powietrza, jest utrzymanie dobrze wentylowanej przestrzeni (otwieranie okien lub posiadanie systemu, który stale cyrkuluje powietrze na zewnątrz).

W wielu przypadkach kontakt z zanieczyszczonym powietrzem nie jest postrzegany przez żaden z naszych zmysłów. Wynika to z faktu, że stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, są zwykle znacznie poniżej tego, co możemy:

  • wąchać
  • widzieć
  • smakować

Dlatego na przykład gaz butanowy z pieców kuchennych lub gaz ziemny pochodzący z rurociągów zawiera pewne dodatki (substancje), które nadają mu zapach. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie wyczuć niebezpiecznych ilości gazu wydobywającego się z pieców, rurociągów itp. Wyobraź sobie, że oprócz gazu, który płynie rurociągami, w przyrodzie nikt nie dodaje do gazu żadnych związków zapachowych, więc jeśli jest to pewne w obszarach, w których gaz jest wytwarzany naturalnie, nie będziesz w stanie go wyczuć, a może nawet Cię zabić. Dlatego nigdy nie czuj się bezpiecznie tylko dlatego, że nie czujesz żadnych zanieczyszczeń w powietrzu!