Wyzwania dla sklepów spożywczych online – jak mają się zakupy na telefon globalnie?

icon-3811591_960_720

Wzrost wykorzystania Internetu przez osoby fizyczne na całym świecie sprawił, że stał się on między innymi wirtualnym rynkiem, a zakupy na telefon z udziałem https://kaliexpress.pl/ i innych sklepów spożywczych online są już normą. Globalne firmy zajmujące się handlem detalicznym artykułami spożywczymi, podobnie jak inne, połączyły się z platformą internetową do sprzedaży produktów online, praktykę znaną jako e-sklep spożywczy. Oczekuje się, że biznes e-spożywczy nie jest pozbawiony wyzwań na poziomie:

• strategicznym,
• taktycznym,
• operacyjnym.

Dzisiejszy rynek analizuje te wyzwania z perspektywy menedżerów pracujących na największym globalnym rynku e-spożywczym i przedstawia praktyczne sposoby ich pokonania. Co ciekawe, zidentyfikowane wyzwania są głównie związane z zarządzaniem rolami i odpowiedzialnością, znacznie bardziej niż wcześniej omówione problemy z zapasami i podażą a popytem. Chodzi o to, aby dzielić się najlepszymi praktykami i dawać potencjalnym i obecnym przedsiębiorcom w przestrzeni biznesu e-spożywczego niezbędną wiedzę, która powinna sprzyjać lepszej konkurencyjności i wzrostowi.

Dlaczego sklepy spożywcze online mają sens?

Uważa się, że handel elektroniczny jest drogą do robienia interesów, co obiecuje klientowi względną wygodę, biorąc pod uwagę, że klienci mogą robić zakupy w zaciszu swoich domów lub biur i w swoim czasie.

Wobec ogólnej chęci wygodniejszego nabywania produktów i usług przez ludzi racjonalne byłoby oczekiwanie, że globalny handel detaliczny w handlu elektronicznym będzie się nadal rozwijał. Bieżące statystyki sugerują, że rzeczywiście tak jest, ponieważ globalne przychody z handlu detalicznego w handlu elektronicznym wzrosły w ciągu ostatnich lat. Chociaż ta zagregowana poprawa na poziomie makro nie jest nieoczekiwana, to samo niekoniecznie wydaje się mieć miejsce na poziomie mikro. W istocie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, wydaje się, że na poziomie globalnym istnieje nieoczekiwany rozdźwięk między wynikami krajów w zakresie sprzedaży offline, a sprzedażą online.

Porównanie krajów z pierwszej dziesiątki światowych rynków spożywczych offline – online pokazuje, że wyniki na rynku offline, wbrew oczekiwaniom, niekoniecznie muszą odpowiadać wynikom na rynku online. Chociaż dostęp do technologii może być prawdopodobnym wyjaśnieniem dysharmonii w krajach w pierwszej dziesiątce rynków spożywczych offline w porównaniu z krajami z pierwszej dziesiątki rynków spożywczych online, argument ten staje się nie do przyjęcia, gdy podobne niedopasowanie jest oczywiste, gdy pierwsza dziesiątka sklepów spożywczych offline organizacje handlu detalicznego porównuje się z ich odpowiednikami w grupie internetowych sprzedawców artykułów spożywczych, biorąc pod uwagę, że działają one w tych samych lokalizacjach geograficznych.

Konsekwencją tego jest to, że głębsze zrozumienie wyzwań napotykanych w handlu detalicznym artykułami spożywczymi online jest konieczne, jeśli wyniki organizacji w tradycyjnej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych offline mają przełożyć się na jednoczesne wyniki w obszarze zakupów online. Ponadto wiedza o mechanizmach stworzonych przez niektóre organizacje w celu przezwyciężenia lub złagodzenia skutków zidentyfikowanych wyzwań może być nieoceniona, jeśli lepsze wyniki w handlu spożywczym online mają stać się rzeczywistością.

[TB]