Wchodzenie z nowym produktem na rynek – o czym należy pamiętać?

up-2081170_1280

Istotę i korzyści płynące z analiz rynku najlepiej zrozumieć poprzez analizę typowych celów biznesowych, jakie przyświecają klientom analityków. To właśnie wokół tych celów bardzo często tworzone są analizy rynku. W zależności od tego, jaki jest cel analizy, z innych sekcji będzie się składać, innych metodologii i rodzajów danych będzie wykorzystywać. W dzisiejszym tekście przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych celów analizy – wchodzeniu z nowym produktem na rynek, na którym firma jest już obecna.

Wchodzenie z nowym produktem na rynek to jeden z najpopularniejszych celów analizy rynku. Nim go omówimy, wymieńmy pokrótce inne możliwe cele.

Typowe cele analizy rynku

Oprócz wchodzenia z nowym produktem na rynek, możemy także wejść z istniejącym produktem na nowy rynek. Innym celem może być także rozwijanie sprzedaży, pozyskiwanie inwestora, spełnianie wymogów dofinansowania czy duediligence. W tym artykule dowiedz się jeszcze więcej na temat możliwych celów analizy. Tymczasem, przejdźmy do omówienia celu tytułowego.

Wchodzenie na rynek z nowym produktem – charakterystyka

Istotą analizy stworzonej dla tego celu jest odnalezienie odpowiedzi na dwa pytania: czy wejście na obecny rynek z konkretnym nowym produktem jest uzasadnione (czy da się pokonać konkurencję, czy istnieją nieprzekraczalne bariery rynkowe etc.) oraz kreowanie strategii, którą należy przyjąć już po wprowadzeniu na rynek nowego produktu.

Różnice ze względu na zakres geograficzny rynku

Jednym z głównym czynników, jakie wpłyną na kształt naszej analizy jest to, o jak dużym rynku mówimy. Może to być zarówno rynek lokalny, krajowy, międzynarodowy, jak i globalny. Wpłynie to na źródła, z których badacz pozyska dane, jak i na rodzaje barier rynkowych i kompleksowość podejścia do analizy konkurencji. W przypadku analiz globalnych większą rolą mogą też pełnić czynniki kulturowe oraz polityczno-społeczne.

Co wejdzie w skład analizy?

W przypadku tego typu analiz szczególnie istotna będzie analiza konkurencji, a także analiza barier rynkowych. Odpowiedź na drugie kluczowe pytanie będzie z kolei wymagała analizy grup docelowych oraz doprecyzowania produktu i sposobu komunikowania jego marki do danej grupy docelowej.

Choć wchodzenie z nowym produktem na rynek jest tylko jednym z możliwych celów analizy, pokazuje, że poszczególne badania mogą się od siebie bardzo różnić pod względem metodologii, czy końcowego kształtu analizy. Będą miały też większy lub mniejszy udział działań o charakterze marketingowym. jednak cel to nie jedyny czynnik wpływający na kształt analizy – liczą się także zakres geograficzny czy dostęp do danych. Właśnie dlatego każda analiza rynku będzie nieco inna. Najlepiej ustalić szczegóły z agencją/badaczem, którego wybrała twoja firma.

Po raz kolejny zachęcamy do poszukiwania agencji znajdującej się stosunkowo blisko twojej firmy. Pozwoli to na częste spotykanie się osobiście, co ma duży wpływ na jakość prac. W przypadku organizacji z Małopolski, warto zerknąć na agencje z Krakowa, które mogą poszczycić się bardzo dobrą renomą i współpracą z wieloma dużymi firmami.