W Krakowie powoli zanika bezrobocie

PHOTO KRZYSZTOF KALINOWSKI
LOVEKRAKOW.PL
KRAKOW
WOJEWODZKI URZAD PRACY PRZY PLACU NA STAWACH
2017-03-07

Krakowski Urząd Statystyczny dowodzi, iż w całym województwie ilość bezrobotnych drastycznie spadła. Wzrosła natomiast aktywność osób pracujących zawodowo. Większość to mężczyźni (około 54%). Duże różnice są pomiędzy aktywnymi zawodowo z wyższym wykształceniem (38%), a absolwentami jedynie gimnazjum, lub nawet bez tej szkoły (3,8%). Niemniej w ostatnim czasie, największy spadek bezrobocia zanotowano właśnie wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, nie pełnym podstawowym, a także bez wykształcenia. Natomiast wśród osób z wykształceniem zawodowym jest największy odsetek bezrobocia (39,3%). Należy również wspomnieć o mieszkańcach wsi, gdzie niewiele ponad 50% jest aktywnych zawodowo. Jest to i tak bardzo dobry wynik w porównaniu w poprzednimi latami. Pod koniec 2017 roku w Małopolsce było już tylko 56 tys bezrobotnych. W ciągu całego roku 31 tys. uzyskało pracę. W zeszłym roku stopa bezrobocia w Małopolsce wynosiła 3,8%. Natomiast w skali kraju było to 4,7%.

Zdjęcie: www.lovekrakow.pl