Czym mierzy się temperaturę w kotłach i systemach klimatyzacji?

heating-463904_640

O ile w przypadku domowych stacji pogody do pomiaru temperatury otoczenia wykorzystuje się termometry o stosunkowo wąskiej skali pomiarów, przystosowane do działania w warunkach naturalnych, o tyle w zastosowaniach przemysłowych potrzebny jest sprzęt zdecydowanie trwalszy i bardziej czuły, przystosowany do pracy w ekstremalnych warunkach. Takim sprzętem są przemysłowe czujniki temperatury, które informację o jej wartości przekazują do miernika za pomocą sygnału elektrycznego.

Urządzenia odporne na działanie wysokich temperatur

W kotłach będących podstawą domowych lub przemysłowych instalacji grzewczych stosuje się specjalne rodzaje czujników temperatury charakteryzujących się zwiększoną wytrzymałością, przystosowanych do pracy w szerokim zakresie temperatur, prezentujących dokładne odczyty temperatury również wówczas, gdy jest one ekstremalnie wysoka. W zależności od potrzeb do pomiaru temperatury w kotłach opalanych paliwami stałymi, gazem lub olejem wykorzystuje się czujniki temperatury z termoelementem wykonanym z materiału odpornego na działanie temperatur w zakresie od kilkuset do blisko tysiąca stopni Celsjusza. Szczególnie odporne na działanie wysokich temperatur są termoelementy NiCr-NiAl, które zapewniają precyzyjny pomiar do wartości 900 stopni Celsjusza. W sprzedaży znajdziemy również czujniki uniwersalne, a także z termoelementami Cu-CuNi czy Fe-CuNi – pierwsze z nich pracują w zakresie temperatur -40 +400 stopni, a drugie -40 +600 stopni.

Urządzenia pomiarowe do klimatyzacji

Podobnie jak w przypadku kotłów spotykanych w systemach ogrzewania, do kontrolowania temperatury pracy układów samochodowej czy przemysłowej klimatyzacji niezbędne jest stosowanie specjalistycznych czujników temperatury. Taki sprzęt powinien charakteryzować się zdolnością do pracy w szerokim zakresie temperatur – w temperaturach ujemnych i dodatnich. Czujniki temperatury stosowane w układach klimatyzacji odpowiadają m.in. za kontrolowanie temperatury parownika – czujnik przeciwoblodzeniowy ma zapobiegać zamarzaniu parownika, tym samym gwarantując płynną pracę całego układu, pomiar temperatury w kabinie auta lub klimatyzowanym pomieszczeniu, a w niektórych układach również za kontrolowanie temperatury sprężarki, chroniąc ją przed przegrzaniem.

Profesjonalny czujnik temperatury zapewnia precyzyjny i stały pomiar temperatury określonego medium, informację o jej aktualnej wartości przekazując na bieżąco w formie sygnału elektrycznego do miernika lub bezpośrednio do układu sterowania konkretnym systemem – do sterownika kotła grzewczego lub sterownika układu klimatyzacji.