Sygnały złego zarządzania firmą

chess-2727443_640

Złe zarządzanie firmą może początkowo nie dawać żadnych objawów. Z czasem jednak mogą pojawić się sygnały, iż w przedsiębiorstwie nie dzieje się dobrze. Niezależnie od tego, jak częste one są, nie należy ich bagatelizować, gdyż mogą doprowadzić do silnych rozłamów.

Odpływ pracowników

Odpływ pracowników jest jednym z najpoważniejszych sygnałów świadczących o złym zarządzaniu firmą. Szczególnie wtedy, gdy duża liczba osób, które przez długi okres czasu pełniły obowiązki, składa wypowiedzenia. Przeważnie ma to związek z napiętą sytuacją w zakładzie pracy, otrzymaniem lepszej oferty pracy bądź problemami finansowymi, np. nieterminową wypłatą wynagrodzeń. W ekstremalnych sytuacjach może dojść do sytuacji, iż w firmie nie pozostanie nikt, kto mógłby pracować poza właścicielem.

Konflikty pracowników

Konflikty wśród pracowników świadczą przede wszystkim o nieumiejętnym zarządzaniu komunikacją wewnątrz firmy. Nieczytelna hierarchia, chaotyczny podział obowiązków oraz konkurencyjność stanowisk pracy to tylko nieliczne z powodów, dla których zatrudnieni ścierają się ze sobą. Ponadto, konflikty bardzo szybko mogą doprowadzić do rozłamów firmie, a w najgorszych przypadkach do wypadków i chorób zawodowych.

Ciągłe zmiany siedziby firmy

Ciągłe zmienianie siedziby firmy może dać do zrozumienia klientom i pracownikom, iż w danym przedsiębiorstwie istnieje duży problem finansowy oraz komunikacyjny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których zmian jest kilka w roku i podyktowane są one coraz niższymi kosztami najmu lokalu. Złe zarządzanie firmą może się również objawiać w sytuacjach, gdy nowa siedziba firmy nie jest dostosowana do warunków pracy bądź potrzeb pracowników.

Regres umiejętności i kompetencji pracowników

Regres ważnych umiejętności wśród pracowników praktycznie zawsze związany jest z brakiem możliwości rozwojowych. Jeśli ich nie ma, pracownicy stoją w miejscu bądź nawet cofają się. Tego typu praktyki zarządzania firmą w bardzo krótkim czasie mogą spowodować spore problemy kadrowe.