Studia kierunkowe z zakresu zarządzania nieruchomościami – gdzie aplikować w Krakowie?

z11293848Q,Collegium-Novum-UJ

Obecnie przepisy w dziedzinie pracy w branży zarządzania nieruchomościami nieco złagodniały, jednak aby dobrze poznać branżę i działać w zawodzie warto podjąć naukę przygotowującą nas do zawodu. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w tej dziedzinie są studia w zakresie zarządzania nieruchomościami. W wielu polskich miastach można znaleźć ten właśnie kierunek. Poniżej przedstawiamy listę uczelni wyższych proponujących ten kierunek w Krakowie.

Uczelnie wyższe w Krakowie

Pierwszym uniwersytetem kształcącym w dziedzinie nieruchomości jest Uniwersytet Ekonomiczny. Uczelnia kształci studentów na kierunku Gospodarowanie Nieruchomościami. Kierunek proponuje zagadnienia mówiące o prawnym i technicznym aspekcie gospodarowania nieruchomościami, zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wycena nieruchomości, a także kwestie dotyczące gospodarowania przedsiębiorstwem działającym w sferze gospodarowania nieruchomościami.

Absolwent kierunku może znaleźć pracę jako zarządca nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy czy pośrednik w obrocie nieruchomościami. Z racji tego absolwent tego kierunku może podjąć zatrudnienie w placówkach zajmujących się tą właśnie działalnością. Kierunek Zarządzanie Nieruchomościami można znaleźć również na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym. Studia skierowane są do osób chcących pracować lub już pracujących w branży nieruchomości. Kierunek daje dawkę wiedzy osobom pracującym jako agent nieruchomości, zarządca nieruchomości, członek wspólnoty mieszkaniowej i pokrewne.

mieszkania w SzczecinieCo ważne, uczelnia zapewnia praktyki w zawodzie, dzięki czemu studenci, którzy nie pracują jeszcze w branży mają szansę na zdobycie doświadczenia w zawodzie. Sporą dawkę wiedzy w zakresie nieruchomości można znaleźć również na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kameralna atmosfera, wynikająca z niewielkiej liczby wydziałów sprawia, że nauka przebiega sprawnie, a poziom nauki jest na naprawdę wysokim poziomie. Uczelnia proponuje kształcenie na kierunku Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami. Szkoła kładzie nacisk na praktyczną naukę, umożliwiającą pracę w dziedzinach wyceny, obrotu i zarządzania nieruchomościami.

Przekazywane treści współgrają z tymi, na który nacisk kładzie Polska Federacja Rynku Nieruchomości, dzięki czemu studenci w czasie nauki mają możliwość zdobycia licencji pośrednika w obrocie nieruchomości. Wpływ na jakość programu mieli przyszli pracodawcy, co ułatwia późniejsze znalezienie zatrudnienia i wykorzystania wiedzy na rynku pracy.

Które studia wybrać?

Oferta edukacyjna wymienionych wyżej uczelni wyższych nieco się od siebie różni, a każda szkoła kładzie nacisk na inną kwestię w dziedzinie obrotu i zarządzania nieruchomościami. Dzięki tej różnorodności każdy przyszły student znajdzie ofertę edukacyjną odpowiednią dla siebie. Wszystkie wymienione uczelnie zapewniają praktykę zawodową, dzięki czemu każdy student ma możliwość zdobycia doświadczenia ułatwiającego start na rynku pracy i poznania rynku nieruchomości od drugiej strony.

Więcej informacji na stronie http://remax-gold.pl/