Rozliczenie PIT 2017 online

pitax-2

Wszystkie osoby osiągające w ciągu roku dochody określone w ustawie o podatku dochodowym, muszą rozliczyć się z fiskusem. Mogą to zrobić w sposób tradycyjny, wypełniając właściwy formularz PIT w formie papierowej albo wybrać wygodniejszą  i na pewno szybszą metodę, jaką  jest rozliczenie PIT przez Internet. Rozliczenie PIT online ( przy pomocy PITax.pl Łatwe podatki) jest niezwykle proste. Nie trzeba znać zawiłości przepisów podatkowych ani śledzić wprowadzanych zmian w ordynacji.

Co ważne, nie ma konieczności odwiedzania urzędu skarbowego ani drukowania dokumentów, które w razie poprawki trzeba będzie wypełniać ponownie. Z każdym rokiem coraz więcej osób wybiera elektroniczną formę rozliczenia swojego podatku z fiskusem. Pamiętajmy, że dobry program umożliwiający rozliczenie PIT online jest nieoceniony w  trudnym dla wielu podatników  momencie składania rocznych deklaracji PIT. A z każdym rokiem takich programów jest więcej i niektóre z nich są naprawdę godne polecenia! Niespełna dziesięć lat temu, rozliczenie PIT online złożyło niewiele ponad 300 podatników. Jednak moment zniesienia wymogu składania podpisu elektronicznego okazał się  przełomowy, a PIT w wersji elektronicznej w 2016 roku złożyło już kilka milionów osób.

Rozlicz  PIT przy pomocy PFR

Podatnicy korzystający podczas rozliczania rocznego podatku od osób fizycznych z formularzy PIT 36 lub PIT 37 mają do dyspozycji nową usługę uruchomioną przez Ministerstwo Finansów a mianowicie wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe”, tzw. PFR (pre-filled tax return), czyli propozycji rozliczenia naszego podatku na wymienionych wcześniej deklaracjach, przygotowaną przez pracowników urzędów skarbówki. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na uniknięcie błędów, które mogą się zdarzyć podczas przepisywania naszych danych z przesłanych do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przez płatników/pracodawców/zleceniodawców dokumentów. Są to:PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A.

Rozlicz PIT z małżonkiem

Rozliczenia PIT za rok 2017, tak jak w poprzednich latach można dokonać wspólnie z małżonkiem. Najpopularniejszym wzorem formularza służącego do wspólnego rozliczenia PIT z żoną lub mężem jest PIT37. Korzystają z niego osoby, zarabiające z tytułu umowy o pracę , umowę o dzieło lub zlecenie , a także uzyskujące dochód z tytułu przyznanej renty lub  emerytury.

Kiedy małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT?

Złożenie jednej, wspólnej deklaracji PIT przez małżonków jest możliwe wówczas, kiedy spełnionych zostanie kilka warunków. Jednym z nich jest warunek pozostawania w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej przez cały rok podatkowy, którego dotyczy rozliczenie podatkowe. Kolejny warunek do spełnienia: ani mąż ani żona nie prowadzili w ciągu roku podatkowego działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu, podatku liniowego lub karty podatkowej. Możliwe jest także wspólne Rozliczenie PIT małżonków, z których jedno uzyskuje przychody poza granicami naszego kraju. Jednak musi być spełniony warunek, żeby minimum 75% wspólnych dochodów osiągniętych zostało w Polsce. Konieczne jest również złożenie dokumentów potwierdzających status rezydenta jednego z małżonków w jednym z krajów należących do UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej. Istotnym jest, że dochody z pracy za granicą mogą zwiększyć wysokość polskiego podatku. Zatem konieczne jest przeanalizowanie wszystkich za i przeciw, zanim podejmiemy decyzję  o wspólnym  rozliczeniu  podatku dochodowego od osób fizycznych PIT za 2017 rok.

Czy rozliczanie PIT  z małżonkiem jest korzystne?

Ta forma składania deklaracji podatkowej może być dla nas korzystna, jednak nie zawsze.  Zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , w przypadku wspólnie rozliczających się małżonków, określa podatek małżonków w podwójnej wysokości podatku, który  liczony jest  od połowy ich zsumowanych dochodów. Oznacza to, że rozliczenie PIT przez małżeństwo będzie korzystne wówczas, gdy dochody męża lub żony są na poziomie, który spowoduje wzrost podatku z 18% do 32%. Według zasady obliczania wysokości podatku od wspólnie rozliczającego się z fiskusem małżeństwa, największe korzyści są wtedy, kiedy dochód  męża lub żony  wynosił tyle, co wartość dwukrotnej  granicy 18% progu podatkowego (2×85 528 = 171 056 zł), a drugie z małżonków nie zarobiało wcale. W tym przypadku wspólny dochód małżeństwa będzie  opodatkowany według skali 18%, a nie 32%. A zatem rozlicz

PIT wspólnie z mężem/żoną. Jednak zanim to zrobisz, koniecznie sprawdź, czy Ci się to opłaci!.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.