Rekrutacja, współczesne trendy i wyzwania

03_800x533

Rekrutacja to niezwykle skomplikowany i pełen wyzwań proces, zakładając, że każdorazowo jego celem jest doprowadzenie do pełnej satysfakcji, zarówno po stronie kandydata jak i strony rekrutującej. Oczywiście można to ocenić nie od razu lecz dopiero z pewnej perspektywy czasu. Jednocześnie powinno być to bardzo odpowiedzialne postępowanie, bo dotyczy to większości czasu ludzkiego życia.

Wiadomo również, że rekrutacja rekrutacji nie jest równa. Inaczej będzie przebiegać na stanowiska pracowników fizycznych a jeszcze inaczej na pozycje przewidziane dla pracowników umysłowych o ściśle określonych kompetencjach np. w obszarze IT, prawa czy rachunkowości. Różną ilość czasu poświęci się na proces zatrudnienia praktykanta, inną na pozyskanie specjalisty, a jeszcze inną na stanowisko managerskie czy top managementu.

Rekrutacja wczoraj i dziś

Jeszcze kilkanaście lat temu dominowała rekrutacja w wersji papierowej. Aby móc marzyć o jakiejkolwiek karierze należało pójść do kiosku, kupić gazetę, przekartkować ją, znaleźć interesujące ogłoszenie, napisać CV wraz listem motywacyjnym, niekiedy odręcznie jeśli komputer z drukarką były nieosiągalne, następnie pójść na pocztę i wysłać aplikację. Po stronie pracodawcy ta procedura wyglądała równie analogowo i czasochłonnie.

Dziś rekrutacja to w zdecydowanej większości przypadków w pełni cyfrowy mechanizm, co więcej – w wielu sytuacjach wspierany przez sztuczną inteligencję (ang. AI, artificial intelligence). Dzięki temu jest sprawny, szybki, uporządkowany, precyzyjny i transparentny dla wszystkich stron.

Współczesne procesy zatrudnienia to również ścisła specjalizacja. Wiele miejsc pracy wiąże się z bardzo pogłębioną, ekspercką wiedzą, co wymusza na rekrutrach podobne podejście – stanie się specjalistą w danej dziedzinie.

Rekrutacyjny case study

Ciekawym przykładem postępu w zakresie profesjonalizacji procesów rekrutacyjnych dopasowanych do wymagań współczesnych standardów zatrudnienia jest sposób rekrutacji w BMW. Ten globalny koncern motoryzacyjny stworzył w tym celu specjalną platformę skierowaną do osób aplikujących na stanowiska w ramach ogólnopolskiej sieci dealerskiej. Na wybrane posady, zwłaszcza te, związane z bezpośrednim kontaktem z klientem, kandydat proszony jest o przejście przez interaktywną, wirtualną grę w wersji on-line. Umożliwia ona poznanie przyszłego środowiska pracy, a pracodawcy daje zbiór danych pomocnych w ocenie osoby aplikującej.

Rynek pracownika już na zawsze?

Wydaje się, że rynek pracownika – określenie, które stosuje się w odniesieniu do wielowymiarowego dopasowania pracodawcy do oczekiwań potencjalnych jak i obecnych pracowników, pozostanie z nami na dłużej. Co więcej – doświadczenie wynikające z procesów rekrutacyjnych (ang. candidate experielnse), staje się istotnym trendem badawczym w obszarze HR.

Dzięki temu zatrudnianie ma szansę stać się bezstresowe, przewidywalne i sprawne, co będzie korzystne dla wszystkich zaangażowanych w nie stron. Wygrywać na rynku pracy będą również wygrywać ci spośród pracodawców, którzy zainwestowali w swój wizerunek, rozwijając employer branding – czyli certyfikację wiarygodnych, najlepszych praktyk postępowania w obszarze pracowniczym.

Zmiany pokoleniowe i cywilizacyjne

Kolejne pokolenia, wkraczające na rynek pracy nie pozostawiają go bez zmian. Młodzi pracownicy oczekują dodatkowych benefitów pozapłacowych, elastycznych godzin pracy, praktycznego podejścia do równowagi między pracą a życiem prywatnym, czyli tzw. life balance.

W Polsce doświadczamy też trendów, które obecne są w Europie Zachodniej od dziesięcioleci, a więc pozyskiwania nowych pracowników w osobach imigrantów ekonomicznych. Rekrutacja tych osób to też nowe wyzwanie, jeśli chodzi o kwestie językowe, kulturowe czy też logistyczne i prawne.

Kanały rekrutacji

Zmiany rekrutacyjne dotyczą również kanałów zatrudnienia. Z jednej strony mamy tu mnogość stron i podmiotów – kandydat, pracodawca, agencja zatrudnienia czy portal ogłoszeniowy, które dysponują własnymi mediami. Od niedawna bardzo skutecznym i popularnym narzędziem w dotarciu do potencjalnych pracowników są media społecznościowe, które stają się naturalnym i intuicyjnym miejscem do zawiązania interakcji na linii pracownik – pracodawca.