Pomoc psychiatryczna przy detoksykacji narkotykowej

mirror-gd6e480ab2_640

Lekarz psychiatra może, a nawet powinien nadzorować proces odtruwania z narkotyków. Taki detoks jest przeprowadzany w dwóch przypadkach: po jednorazowym przyjęciu środków odurzających, jak i u pacjentów przyjmujących narkotyki w sposób ciągły i wykazujących objawy uzależnienia od nich.

 Czy uzależnienie od narkotyków zagraża zdrowiu i życiu?

Stałe, a także jednorazowe lub krótkotrwałe zażywanie narkotyków stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, i to z różnych przyczyn. Przede wszystkim należy pamiętać, że środki tego rodzaju są w naszym kraju nielegalne – co za tym idzie nie istnieją żadne instytucje czy urzędy, które w jakikolwiek sposób kontrolowałyby procesy produkcji czy dystrybucji. Kupując i przyjmując narkotyki nikt nie może mieć stuprocentowej pewności, co tak naprawdę podaje swojemu organizmowi. Mogą to być substancje, których oczekuje, ale równie dobrze można w ten sposób przyjąć silnie toksyczne preparaty działające w organizmie w sposób całkowicie nieprzewidywalny.

Drugim powodem, dla którego uzależnienie od narkotyków zagraża zdrowiu jest fakt, że kryjące się w nich substancje chemiczne działają na kilku płaszczyznach. Prowadzą do powstawania reakcji nie tylko fizjologicznych – ale też emocjonalnych oraz psychicznych. I na poziomie tak psychicznym, jak i emocjonalnym mogą odciskać trwałe piętno.

Odstawienie narkotyków i detoks – tylko pod kontrolą lekarza

Osoby uzależnione podejmują często próby odstawienia narkotyków na własną rękę. Nie jest to niemożliwe do przeprowadzenia i w przypadku sprzyjających warunków i wsparcia ze strony bliskich osób może przynieść oczekiwane rezultaty, jednak w większości przypadków proces odstawienia wraz z odtruwaniem z narkotyków musi być realizowany przy udziale lekarza psychiatry. Tego rodzaju wsparcie oferowane jest między innymi przez ośrodek MediLife: https://medi-life.pl/zakres-swiadczen/zdrowie-psychiczne/.

Detoks ponarkotykowy wygląda inaczej w przypadku jednorazowego przedawkowania, jak i stałego przyjmowania środków odurzających. Osoby, które zażyły narkotyki incydentalnie muszą przygotować się na kilkudniową detoksykację, trwającą zazwyczaj do około 72 godzin.

Nieco inaczej wygląda odtruwanie narkotykowe u pacjentów uzależnionych, przyjmujących w dodatku substancje różnego rodzaju (na przykład marihuanę, LSD czy heroinę). W zależności od typu narkotyku i stopnia uzależnienia, odtruwanie może trwać nawet do dwóch tygodni. Pacjentom zwracającym się do lekarzy z takim problemem zawsze zaleca się detoks pod kontrolą, ponieważ stopniowe usuwanie środków z organizmu może wywoływać bardzo nieprzyjemne, a i nierzadko niebezpieczne objawy. Odtruwanie stanowi przy tym wstęp do dalszych działań – by uniknąć powrotu do nałogu należy skierować pacjenta na terapię uzależnień.