W jaki sposób przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne?

smile-g9304fad1e_640

Długi mogą być na tyle duże, że dany podmiot gospodarczy nie jest w stanie spłacić zobowiązań. Równocześnie brak spłacania zobowiązań w regularny sposób będzie prowadzić do sytuacji, w której firma może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiała ogłosić upadłość. W celu przeciwdziałaniu wystąpieniu takiej sytuacji możliwe jest wykorzystanie procesów postępowania restrukturyzacyjnego. Celem takiego procesu jest doprowadzenie do sytuacji, w której firma będzie w stanie w wyznaczonym czasie spłacić zobowiązanie. Oczywiście postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu zmianę sytuacji przedsiębiorstwa, a równocześnie zapewnienie możliwości spłacania zobowiązań na znacznie lepszych warunkach. Równocześnie to jak będzie przebiegać taki proces zależy od przepisów prawnych, które są zapisane w przepisach prawa. Między innymi dotyczy to etapów, które występują w różnych wersjach restrukturyzacji. Z tego powodu duże znaczenie ma postępowanie restrukturyzacyjne ustawa, która ustala poszczególne fazy postępowania. Przejście takich etapów jest niezbędne, aby proces był zrealizowany we właściwy sposób.

W jaki sposób możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami?

Zgodnie z przepisami prawa możliwe jest zawieranie różnych układów z wierzycielami. Wszystko zależy od tego jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego został przyjęty w przypadku konkretnego dłużnika. Obejmować to może między innymi postępowanie układowe czy sanacyjne. Wybór konkretnego postępowania, jak https://www.dgakancelaria.pl/uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne zależy od możliwości dłużnika, a równocześnie potrzeb podmiotu gospodarczego. Dokonanie właściwej oceny tego, jaki rodzaj postępowania będzie lepszy jest łatwiejsze, gdy skorzysta się z usług specjalistów. Prawnicy zajmujący się postępowaniami tego typu będą w stanie wskazać najlepszego rozwiązania z punktu widzenia prawa. W ten sposób można przeprowadzić znacznie bardziej skuteczne postępowanie restrukturyzacyjne covid. Pozwala to uniknąć najgorszej sytuacji, którą jest dla przedsiębiorstwa konieczność ogłoszenia bankructwa ze względu na brak możliwości spłacania zobowiązań.