Przekazanie darowizny – najważniejsze informacje

003-kancelariazemla

Darowizna powinna być odpowiednio udokumentowana. Warto się odpowiednio do tego kroku przygotować. Aby przeprowadzić cały proces zgodnie z prawem, potrzebna będzie wizyta u notariusza lub radcy prawnego.

Definicja darowizny mówi, że jest to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści, kosztem majątku darczyńcy. Nie możemy jednak takiego dokumenty sporządzić w warunkach domowych. Konieczna będzie obecność rejenta, który potwierdzi całą transakcję.

Aby przekazać drugiej osobie darowiznę, nie wystarczy przyjść do notariusza. Należy się do tego spotkania odpowiednio przygotować. Może ono wymagać dostarczenia odpowiednich dokumentów. Mowa tu przede wszystkim o takich sytuacjach, w których chcemy przekazać drugiej osobie nieruchomość lub pojazd. Notariusz lub radca prawny Wrocław może w takiej sytuacji zażądać od nas, m.in. księgi wieczystej lub wypisu z rejestru gruntów i budynków, odpowiedniego zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o własności prawa spółdzielczego, czy karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego pojazdu, który chcemy komuś przekazać. Te przepisy pozwolą ustalić prawny stan rzeczy, np. odpis z księgi wieczystej potwierdzi, że dysponujemy prawem własności dodanej nieruchomości.

Warto dobrze przemyśleć umowę darowizny. Po przekazaniu danej rzeczy, nie można już zmienić zdania. Alternatywą dla tej formy umowy jest umowa dożywocia. W tej sytuacji, jeśli mówimy, np. o nieruchomości, jej poprzedni właściciel ma prawo ją zamieszkiwać do końca swojego życia. Dokument ten gwarantuje mu również opiekę.

ile sama darowizna, do pewnych kwot dla bliskiej rodziny nie jest opodatkowana, o tyle sama umowa jest dość kosztowna. Musimy zapłacić za pracę notariuszowi, a także uiścić opłaty związane, np. z umieszczeniem dodatkowego wpisu w księdze wieczystej. Jeśli darowizna przekazywana jest osobom spoza kręgu najbliższej rodziny, musimy również liczyć się z opłaceniem odpowiedniego podatku.

Umawiając się na spotkanie u notariusza (to najlepszy wybór, jeśli chodzi o darowiznę w postaci nieruchomości, gruntów lub pojazdów), warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

Już na etapie umawiania spotkania z notariuszem, zapytaj jakie dokumenty musisz przygotować;

Czy notariusz oferuje wystawienie aktu na inny język, niż polski (w przypadku, gdy jedna ze stron posługuje się innym językiem);

Jeśli jedna ze stron jest niepełnosprawna (głucha, głuchoniema, niewidoma, niema), notariusz powinien upewnić się, że treść umowy jest dla niej w pełni zrozumiała. Strona ta może również domagać się obecności swojego zaufanego pełnomocnika.

Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z obecności notariusza podczas sporządzania umowy o darowiznę, to obdarowany ma obowiązek zgłoszenia tego faktu i rozliczenia się z właściwym sobie urzędem skarbowym.

Nie bój się pytać i prosić o pomoc. Jeśli nie znasz się na zawiłościach prawa i nie do końca rozumiesz treść zawieranej umowy, prawnik Wrocław wyjaśni Ci wszystkie jej zapisy.