Przedsiębiorco, zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników!

insurance-1991274_960_720

Jako przedsiębiorca powinieneś pamiętać, że jednym z twoich priorytetów powinno być zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. Przeczytaj te wskazówki, aby stworzyć bezpieczniejsze i potencjalnie bardziej wydajne środowisko pracy.

Tworzysz sytuację, w której wszyscy wygrywają, starając się chronić pracowników. Pokazujesz, że troszczysz się o nich jako o ludzi, a nie tylko pracowników. Czują się bezpieczniej i przyjemniej w pracy, jeśli usuwasz w ten sposób zakłócenia, które mogą obniżyć ich wydajność.

Możesz również mieć prawny obowiązek ochrony pracowników (patrz tutaj: http://smc-bhp.pl/). Podejmując takie kroki, jak:

  • instalowanie jaśniejszego oświetlenia na parkingu
  • szkolenie w zakresie procedur ewakuacyjnych

Możesz udowodnić swoją proaktywność w zakresie bezpieczeństwa.

Niektórzy przedsiębiorcy zakładają, że poprawa bezpieczeństwa pracowników pochłania pieniądze, a pracownicy niepotrzebnie się boją. Jednak inwestowanie w proste narzędzia może okazać się opłacalne. Wydawanie identyfikatorów ze zdjęciem pracownikom lub zakodowanych kart klucza w celu uzyskania dostępu do budynku nie kosztuje dużo w dłuższej perspektywie i, jeśli jest egzekwowane, może pomóc zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.

Ten szybki poradnik koncentruje się na bezpieczeństwie przed zagrożeniami zewnętrznymi i określa sposoby ochrony pracowników przed niebezpiecznymi współpracownikami.

Twoi pracownicy oczekują, że zapewnisz bezpieczne środowisko pracy. Zagrożenia, przemoc i niebezpieczne warunki pracy obniżają zarówno produktywność, jak i morale. Możesz przekazać niektóre aspekty bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale musisz nadzorować ten proces, aby wszyscy traktowali go poważnie. Podnosząc świadomość i wzmacniając potrzebę czujności, wysyłasz wiadomość, że bezpieczeństwo ma znaczenie.

Bezpieczeństwo pracowników wymaga dwóch kroków

wady i zalety faktoringu Ocena ryzyka. Zanim możesz poprawić bezpieczeństwo swoich pracowników, musisz określić, w jaki sposób może to być zagrożone. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pomaga.

Utwórz listę kontrolną do analizy potencjalnych zagrożeń. Dołącz sekcje dotyczące zagrożeń stwarzanych zarówno przez osoby atakujące przestępców (w tym zaniepokojonych byłych lub obecnych pracowników, klientów i ogół społeczeństwa), jak i sytuacje kryzysowe, które mogą wymagać ewakuacji (na przykład spowodowane przez pożar, wyciek chemiczny lub klęskę żywiołową). Weź również pod uwagę pracowników terenowych, których praca zabiera ich do domów klientów lub obszarów o wysokiej przestępczości.

Przykłady pytań z audytu bezpieczeństwa:

W sprawie napaści kryminalnej: Czy parking jest obsługiwany lub w inny sposób bezpieczny? Czy na obwodzie budynku nie ma krzaków ani innych kryjówek? Ile miejsc może wejść do twojego budynku i czy wszystkie wejścia są bezpieczne? Czy pracownicy mają nocne zmiany?

Dotyczące sytuacji awaryjnych: czy pracownicy znają drogi ewakuacyjne? Czy są przeszkoleni w zakresie ewakuacji? Czy wyjścia są wyraźnie oznaczone i wolne od przeszkód? Czy pracownicy używają materiałów niebezpiecznych?