Jak przebiega badanie z wykorzystaniem holtera ciśnieniowego?

usg tarczycy gdynia

Badanie ciśnienia tętniczego jest ważnym elementem diagnostyki chorób serca czy chorób naczyniowych. Nowoczesna diagnostyka pozwala na korzystanie z bardzo różnych badań, które pozwalają na dokładne zbadanie ciśnienia u pacjenta. Jednym z często wykorzystywanych badań jest holter ciśnieniowy.

Pojedyncze badanie ciśnienia tętniczego jest obarczone ryzykiem błędu pomiarowego. Ponadto wykonanie pojedynczego pomiaru pozwala sprawdzić jedynie ciśnienie tętnicze w konkretnym momencie, ale nie pozwala na sprawdzenie wahań ciśnienia, które mogą występować u pacjenta w ciągu doby. Dodatkowo problemem przy realizowaniu pojedynczego pomiaru ciśnienia tętniczego u lekarza jest możliwość występowania stresu, który jest w stanie zaburzać pomiar. Z tego powodu zrealizowanie pomiarów ciśnienia tętniczego przy wykorzystaniu holtera ciśnieniowego jest sposobem na wykonanie pomiarów podczas https://kardiolog-warszawa.waw.pl/badanie-ekg-warszawa/  codziennej aktywności pacjenta. Holter ciśnieniowy to urządzenie, które składa się z aparatu rejestrującego ciśnienie co kilkanaście, kilkadziesiąt minut oraz specjalnego mankietu, który zakładany jest na rękę pacjenta.

Kiedy wykorzystuje się holter ciśnieniowy?

Wykonanie badania holterem ciśnieniowym ma na celu sprawdzenie, czy u pacjenta nie występują dolegliwości związane z wahaniami ciśnienia czy też zbyt niskim ciśnieniem. Jednocześnie badanie holterem musi być odpowiednio opisane, co realizuje kardiolog. Odczyt pomiarów ciśnienia odbywa się przy wykorzystaniu komputera. Natomiast interpretacja wyników najczęściej trwa od kilku do kilkunastu dni. To jak długo będzie trwała interpretacja wyników badania zależy w znacznym stopniu od ilości zebranych danych podczas badania.

Realizacja badania holterem ciśnieniowym może być wykonana w różnych placówkach medycznych. Na badanie można zgłosić się do specjalistycznych placówek kardiologicznych, ale można badanie wykonać również w przychodniach internistycznych, gdzie przyjmuje kariolog. Natomiast badanie holtera cena https://bodymove.pl/kardiolog-warszawa/ zależy od miejsca, w którym będzie realizowane badanie. Przeciętna cena za wykonanie takiego badania wynosi około sto pięćdziesiąt złotych. Jednak w wielu placówkach medycznych można zrealizować badanie w cenie w okolicach stu złotych.

Diagnostyka w chorobach serca

Na badania związane z diagnostyką chorób serca czy chorób naczyniowych powinny decydować się szczególnie osoby w średnim wieku. Jest to okres życia, w którym znacząco rośnie ryzyko zachorowania na choroby serca. Warto jest z tego powodu profilaktycznie wykonywać regularne badania. Oczywiście zawsze ważne jest szybkie reagowanie na niepokojące objawy, jak problemy z oddychaniem, arytmia serca. Wówczas warto udać się do lekarza w celu wykonania podstawowych badań. Jednym z badań, które lekarz może zlecić do wykonania zalicza się badanie holderem ciśnieniowym. Jest to powszechnie stosowane badanie przy kontrolowaniu ciśnienia tętniczego u osób, u których występują dolegliwości, które mogą być związane z wahaniami ciśnienia czy też z występowaniem nadmiernie niskiego ciśnienia.