Z czym się wiąże i na co wpływa projektowania określonego typu budynku?

mall-918472_1280

Budownictwo instytucjonalne i komercyjne rządzi się swoimi prawami. Budownictwo instytucjonalne i komercyjne obejmuje wiele różnych typów i rozmiarów projektów, takich jak szkoły i uniwersytety, przychodnie lekarskie i szpitale, obiekty rekreacyjne i stadiony sportowe, sieci handlowe i duże centra handlowe, ale też hale magazynowe i lekkie zakłady produkcyjne oraz drapacze chmur dla biur i hotele.

Zaangażowanie inwestorów w proces projektowania budownictwa komercyjnego

Właściciele takich budynków mogą, ale nie muszą być zaznajomieni z praktykami branży budowlanej, ale zazwyczaj są w stanie wybrać kompetentnych profesjonalnych doradców i sami zorganizować finansowanie budowanych obiektów. Architekci i inżynierowie wyspecjalizowani są często zaangażowani do projektowania określonego typu budynku, podczas gdy budowniczowie lub generalni wykonawcy podejmujący takie projekty mogą również specjalizować się tylko w tym typie budynku.

Ze względu na wyższe koszty i większe wyrafinowanie budynków instytucjonalnych i komercyjnych w porównaniu z budownictwem mieszkaniowym, ten segment rynku jest dzielony przez mniej konkurentów. Ponieważ budowa niektórych z tych budynków to długi proces, którego rozpoczęcie zajmie trochę czasu do zakończenia, popyt jest mniej wrażliwy na ogólne warunki gospodarcze niż w przypadku budownictwa spekulacyjnego. W konsekwencji właściciele mogą konfrontować się z oligopolem generalnych wykonawców konkurujących na tym samym rynku. W sytuacji oligopolu istnieje tylko ograniczona liczba konkurentów, a cena usług firmy może częściowo opierać się na jej strategiach konkurencyjnych na lokalnym rynku.

Specjalistyczne budownictwo przemysłowe

Specjalistyczne budownictwo przemysłowe obejmuje zwykle projekty na dużą skalę o wysokim stopniu złożoności technologicznej, takie jak:

• rafinerie ropy naftowej,
• huty,
• zakłady przetwórstwa chemicznego,
• elektrownie węglowe lub jądrowe.

Właściciele zwykle są głęboko zaangażowani w rozwój projektu i wolą współpracować z projektantami-budowniczymi, aby skrócić całkowity czas realizacji projektu. Chcą też dobrać zespół projektantów i budowniczych, z którymi właściciel na przestrzeni lat wypracował dobre relacje robocze.

Chociaż na rozpoczęcie takich projektów wpływ ma również stan gospodarki, prognozowanie popytu w długim okresie jest najważniejszym czynnikiem, ponieważ takie projekty są kapitałochłonne i wymagają znacznej ilości czasu na planowanie i budowę. Regulacje rządowe mogą również mieć głęboki wpływ na decyzje dotyczące tych projektów.

Oszczędność niewielkich kwot podczas budowy może nie być opłacalna, jeśli efektem są znacznie większe koszty operacyjne lub niespełnienie w zadowalającym stopniu wymagań funkcjonalnych dla nowego obiektu. Dlatego właściciele muszą być bardzo zaniepokojeni jakością gotowego produktu, a także kosztem samej budowy. Ponieważ eksploatacja i konserwacja obiektu jest częścią cyklu życia projektu, oczekiwania właścicieli dotyczące spełnienia celów inwestycyjnych podczas cyklu życia projektu będą wymagały rozważenia kosztów eksploatacji i konserwacji.