Problem z przepływem środków pieniężnych? Firma faktoringowa może zaradzić!

kraków cyber

Firmy różnej wielkości doświadczają niedoborów przepływu środków pieniężnych, nawet w okresach wzrostu działalności. Często zdarza się, że firma jest bardzo zajęta nowymi zamówieniami, ale brakuje im pieniędzy na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych.

Niezapłacone faktury mogą sparaliżować firmę!

Duże firmy mogą wytrzymać okresy, w których zobowiązania przekraczają należności poprzez wykorzystanie rezerw gotówkowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa lub startupy mogą nie mieć wystarczających rezerw gotówkowych. W przypadku tych firm fakturowanie zaległych faktur może być rozwiązaniem ich problemów z przepływem środków pieniężnych.

Jak działa faktoring?

Faktoring to sprzedaż zaległych faktur Twojej firmy ze zniżką od ich wartości nominalnej. Twoja firma otrzymuje natychmiastową gotówkę od firmy faktoringowej bez konieczności oczekiwania na zapłatę od klienta. Firmy faktoringowe odzyskują pieniądze wypłacone firmie oraz zysk, gdy klient dokonuje płatności na fakturze przez cichy faktoring.

Faktoring daje Twojej firmie gotówkę, której potrzebuje, aby móc korzystać z takich rzeczy jak:

 • Spełnianie potrzeb płacowych
 • Płacenie czynszu za urządzenia i wyposażenie
 • Kupowanie zapasów i dostaw
 • Modernizacja sprzętu i maszyn
 • Inwestowanie w możliwości wzrostu
 • Rozszerzenie na nowe rynki

Czy faktoring jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Tak – jeśli znajdziesz godną zaufania firmę faktoringową, która od lat oferuje usługi faktoringowe małym i średnim przedsiębiorstwom. Tacy specjaliści, że faktoring fakturowy może nie pasować do każdej firmy. Firma faktoringowa może pomóc Twojej firmie, jeśli doświadczasz wielu wyzwań, przed którymi stają nowe lub rozwijające się firmy, w tym:

 • Walczysz o cotygodniowe wynagrodzenie i koszty operacyjne.
 • Brak możliwości wykorzystania możliwości wzrostu wymagających inwestycji kapitałowych.
 • Trudności z pełnym wypełnianiem bieżących zamówień ze względu na wymagania dotyczące materiałów lub personelu.
 • Potrzebny kapitał na szkolenie personelu i modernizację sprzętu, aby dotrzymać kroku zmieniającej się technologii.
 • Brak możliwości ekspansji na nowe rynki lub produkty ze względu na ograniczenia kapitałowe.
 • Posiadanie zleceniodawców o słabej historii kredytowej.
 • Będąc nową firmą z nieodpowiednią historią zarobków lub sprzedaży.

Jakie są korzyści z faktoringu dla Twojej firmy?

pexels-photo-730564Faktoring oferuje Twojej firmie natychmiastową gotówkę na Twoje faktury bez obciążania. Firma z przepływem środków pieniężnych nie chce dodawać kolejnych płatności miesięcznych do swoich zobowiązań, ani nie może pozwolić sobie na wypełnianie dokumentów, wymogów dotyczących zabezpieczeń i opóźnień związanych z kredytami bankowymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści, jakie faktoring może przynieść Twojej firmie, skontaktuj się z firmą faktoringową która siedzi już w tym temacie od lat i chętnie dzieli się swoją wiedzą. Przeczytaj więcej o usługach finansowania na forach internetowych przeznaczonych dla osób, które już jakiś czas korzystają z tej formy pomocy finansowej.