Podważenie testamentu – kiedy jest to niemożliwe?

melinda-gimpel-wkfZyteTMOA-unsplash

Testament jest dokumentem, na podstawie którego stwierdza się nabycie spadku. Gdy mamy do dyspozycji testament, nie mają racji bytu zasady dziedziczenia ustawowego, które znajdują się w przepisach prawa cywilnego. Warto pamiętać, że testament nie zawsze jest dokumentem ostatecznym i wiążącym. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których dokument ten jest podważany. Najczęściej przez spadkobierców ustawowych, którzy nie chcą pogodzić się z tym, że bliska im osoba zdecydowała się na przekazanie majątku komuś innemu lub tylko jednemu ze spadkobierców.

W testamencie spadkodawca ma możliwość dowolnego przekazania swojego mająt31ku każdej osobie czy organizacji, której będzie chciał. Nie musi zapisywać niczego swojej najbliższej rodzinie. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy bliscy nie dbają o osobę starszą, a jednocześnie liczą na to, że odziedziczą po niej mieszkanie czy inne nieruchomości lub ruchomości. W testamencie możemy przekazać majątek osobie, która nie należy do rodziny. Wtedy jednak spadkobierca będzie musiał zapłacić od takiej czynności podatek. W przypadku sporej masy spadkowej, jak na przykład mieszkanie w dużym mieście, taki podatek to kwestia nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kiedy można podważyć testament

O podważeniu zapisów testamentu często myśli bliska rodzina zmarłego, która została pominięta w dokumencie. Czasem takie działania są zasadne. Zdarza się bowiem, że testament zostanie sfałszowany, napisany pod wpływem groźby lub spadkodawca w momencie tworzenia dokumentu jest w niepełni władz umysłowych. Trzeba jednak pamiętać, że takie sytuacje muszą być udowodnione. Nie możemy podważyć testamentu tylko dlatego, że wydaje nam się, że bliska nam osoba nie napisała go dobrowolnie. Taki argument raczej zostanie odrzucony przez każdy sąd. Mniejsze szanse na podważenie testamentu są wtedy, gdy zostanie on potwierdzony notarialnie. Wtedy można mieć pewność, że dokument powstał zgodnie z przepisami w obecności notariusza, a co za tym idzie – małe są szanse, aby w czasie jego podpisywania doszło do jakichkolwiek pomyłek. Oczywiście, podważenie testamentu notarialnego nie jest niemożliwe, ale jest to działanie wyjątkowo trudne, żmudne i czasochłonne.

Warto powiedzieć komuś o testamencie

Spadek w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych może być tak samo obwarowany przepisami prawa, jak spadek w Polsce. Gdy tworzymy testament, zawsze warto wziąć pod uwagę przepisy obowiązujące w kraju, w którym żyjemy. Koniecznie trzeba również zadbać o to, by o testamencie wiedział ktoś poza spadkodawcą. Jeśli wydziedziczamy najbliższą rodzinę, jest wręcz oczywiste, że to nie jej członkowie powinni o tym testamencie wiedzieć. Bardzo kuszące może być jego schowanie po śmierci spadkodawcy, aby zostało przeprowadzone zwykłe dziedziczenie ustawowe. Najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie testamentu osobie trzeciej, ale niezwiązanej ze sprawą. Może to być członek dalszej rodziny lub jakiś bliski przyjaciel, który zawsze był wobec nas lojalny. Dzięki temu możemy mieć pewność, że po naszej śmierci nasza ostatnia wola będzie spełniona zgodnie z zapisami, jakie znajdują się w testamencie.