Obraz wartościowego pracownika

analytics-2697949_960_720

Rozwój firmy zależy w dużej mierze od postaw i chęci samodoskonalenia się pracowników. Poza rozwojem w dziedzinie technologii niezbędne jest zwiększanie kompetencji osób na konkretnych stanowiskach. Poza tym, każda osoba posiada zespół cech, które mogą okazać się bardzo cenne dla przedsiębiorstwa.

Cechy dobrego pracownika

Istnieje kilka cech, które niezależnie od stanowiska są bardzo pożądane przez pracodawców. Osoba, która je posiada z pewnością wnosi do firmy wartość dodaną.

  • Elastyczność – niewątpliwą zaletą jest umiejętność dopasowania się do zmieniającej się sytuacji (np. w przypadku pojawienia się nowego przełożonego, zmiany zakresu obowiązków)
  • Pracowitość – osoba, która jest pracowita i potrafi wywiązywać się ze swoich obowiązków, a poza tym szuka dodatkowych zajęć w pracy, na pewno zyska w oczach pracodawcy
  • Komunikatywność – istotną cechą jest umiejętność precyzyjnego i jasnego wyrażania myśli, tak, by adresat komunikatu bez problemu go zrozumiał
  • Zarządzanie czasem – osoba, która chce być efektywnym pracownikiem, musi posiadać umiejętność zarządzania czasem. Ponad to musi potrafić planować, organizować swoje zadania, co sprawi, że nie będzie marnowała czasu w pracy, tylko efektywnie go wykorzysta
  • Samodzielność – wartościową cechą jest bycie samodzielnym. Osobie, która posiada tę kompetencję można bez obaw powierzać nowe zadania
  • Radzenie sobie z konfliktami – pracownik, który potrafi załagodzić lub rozwiązać konflikt, jest bardzo wartościową osobą w firmie. Ważne, by w razie sytuacji konfliktowej nie pozostawał bierny i starał się pokazać możliwości rozwiązania problemu

Co hamuje rozwój pracownika?

W zależności od przyjętej postawy przez pracownika można mówić o chęci samorozwoju lub rezygnacji z samodoskonalenia. Wyróżnia się cztery podejścia, które hamują rozwój kwalifikacji i umiejętności:

  • brak podejmowania wysiłku do samodzielnego szukania nowych możliwości rozwoju poza firmą np. dodatkowych szkoleń
  • rozbieżność w osobistych planach rozwoju i celach przedsiębiorstwa
  • niekorzystanie z możliwości zespołowego uczenia się, niechęć do dzielenia się swoją wiedzą z innymi
  • postrzeganie samodoskonalenia jako kolejnego wysiłku, co może wynikać ze złego zarządzania czasem

Jak pomóc pracownikowi w rozwoju umiejętności?

Istotne jest motywowanie do podjęcia wysiłku np. przez wsparcie finansowe. Warto powierzać pracownikom zadania, które oparte są na konieczności przekazania wiedzy innym.  Dodatkowo firma powinna organizować szkolenia, które pozwolą pracownikom zaangażować się w zadania, przez co staną się bardziej odpowiedzialni i zmotywowani. Szeroką ofertą szkoleń dysponuje Semper – Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji. Firma posiada kursy otwarte, zamknięte i dofinansowywane. Spis wszystkich szkoleń, podzielonych na kategorie, można znaleźć na stronie internetowej. Wyszukiwanie jest proste i intuicyjne, przykładowo w zakładce – szkolenia Kraków, dostępne są wszystkie kursy odbywające się w tym mieście.