O bezdomnych zwierzętach – ciąg dalszy

krakow

Rada Miasta Krakowa jest na najlepszej drodze do przyjęcia programu, dotyczącego opieki nad zwierzętami, zapobiegania bezdomności itp. – na przyszły 2019 rok. Urzędnicy przeznaczą na to 3 miliony złotych. Te pieniądze trzeba będzie podzielić na wszystkie, krakowskie gminy, ponieważ to właśnie one będą odpowiedzialne za bezdomne zwierzęta na swoim terenie. Czy jest to dużo, czy mało – okaże się w przyszłym roku. Odławianiem bezdomnych zwierząt do schroniska ma zająć się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Pieniądze mają także wystarczyć na sterylizacje samic, czy kastrację samców. TOZ ma się także zająć wolno żyjącymi kotami. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, czy podmioty z ustawy art. 3 ust. 3 z dnia 24.04.2003 roku – czyli także wolontariuszy pomagających dziko żyjącym zwierzętom, czy bezdomnym, wyrzuconym itp, do konstruktywnej dyskusji dotyczącej programu. Konsultacje będą się odbywać od 22.11, do 14.12.2018 roku. Trzeba pamiętać, że stosunek do zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa. Dlatego warto pomagać wszystkim zwierzętom i rozmawiać, a także działać w tym kierunku.

Zdjęcie: https://naszpradnik.pl/