Najpopularniejsze kierunki studiów – co zrobić po szkole średniej?

1.brooke-cagle-uhvrvdr7pg-unsplash

Rok szkolny dobiegł końca, matura napisana i co dalej? Wiele osób podejmuje właśnie decyzję, czy kontynuować naukę na studiach wyższych. Niekiedy trudno zdecydować, na jaki kierunek iść, zwłaszcza, że możliwości jest naprawdę wiele. Jednym ze sposobów na znalezienie swojej ścieżki jest śledzenie raportów i statystyk popularności poszczególnych kierunków studiów, a także samego rynku pracy. W końcu wyższe wykształcenie najczęściej ma dać przepustkę do dobrze płatnej pracy. Na jakie studia zatem warto się wybrać?

Jak wybrać odpowiedni kierunek studiów?

Wielu młodych ludzi po skończeniu szkoły średniej nie ma jeszcze ściśle określonych preferencji co do kierunku studiów oraz zawodu, który chcieliby wykonywać w późniejszym życiu.
Jak zatem wybrać najlepsze rozwiązanie? Możliwości jest naprawdę sporo. Teoretycznie w najlepszej sytuacji są osoby, które przy podejmowaniu decyzji o studiach kierują się życiowymi pasjami. Dzięki temu dalsza nauka przynosi satysfakcję oraz jest zdecydowanie bardziej efektywna. Jeżeli coś nas interesuje, to chętniej poszerzamy swoje horyzonty oraz jesteśmy bardziej otwarci na zadania. Przydaje się to na studiach oraz w późniejszej karierze zawodowej.

Jeżeli jednak maturzyści nie mają jednej, konkretnej pasji lub wahają się pomiędzy różnymi kierunkami, wówczas warto zwrócić uwagę na kilka aspektów czysto praktycznych.
Można oczywiście kierować się popularnością danego kierunku studiów oraz wskazaniami z rynku pracy. Łatwo dotrzeć do szeregu statystyk, pokazujących tendencje zatrudnienia dla konkretnych branż.

Trzeba jednak podchodzić do tego z głową. Jeśli bowiem dany typ studiów jest szczególnie popularny, dostanie się na niego będzie sporym wyzwaniem. Ponadto przewidywania rynku zatrudnienia w następnych latach są oparte wyłącznie na analizie bieżących tendencji. Trudno jednak jednoznacznie przewidzieć trendy w perspektywie kilku następnych lat.

Najpopularniejsze kierunki studiów – co warto studiować?

Studia wyższe są metodą na pozyskiwanie wiedzy potrzebnej w zawodzie, poznawanie środowiska oraz budowanie solidnej pozycji eksperckiej. Największą popularnością cieszą się obecnie kierunki ścisłe.

Co się najchętniej studiuje? Niekwestionowanym liderem pozostaje informatyka. W poprzednich latach na ten kierunek studiów zdecydowało się niemal 43000 maturzystów. To rozsądny wybór. Zapotrzebowanie na informatyków jest olbrzymie w różnych sektorach gospodarki. Informatycy zajmują się bowiem nie tylko obsługą sieci komputerowych czy budowaniem stron internetowych. To także specjaliści od programowania i tworzenia skomplikowanych programów dla przemysłu, logistyki oraz wielu innych dziedzin.

Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych kierunków studiów znalazło się zarządzanie (27 tysięcy aplikacji). Wzmożony wzrost biznesu w naszym kraju, wchodzenie na nasz rynek nowych korporacji sprawia, że są to również studia dające sporo możliwości rozwoju.
Na trzecim miejscu uplasowała się psychologia, czyli kierunek pozostający od lat w ścisłej czołówce. Na tę ścieżkę zdecydowało się ponad 22 tysiące maturzystów.

Oprócz trzech najpopularniejszych typów studiów do szczególnie chętnie wybieranych kierunków zalicza się także między innymi:
• ekonomia,
• prawo,
• finanse i rachunkowość,
• automatyka i robotyka.

Widać silny trend w stronę kierunków ścisłych, często o charakterze technicznym. Humanistyka przestaje cieszyć się aż tak wielką popularnością.

Zarobki – po których studiach można zarobić najlepiej?

Wspomnieliśmy również na początku, że przy wyborze studiów można kierować się kryterium zarobkowym. To bardzo rozsądne podejście dla osób mocno stąpających po ziemi, które pragną wejść spokojnie w życie i być w stanie się samodzielnie utrzymać.
Które kierunki studiów dają szansę na najlepsze zarobki? Analiza wyników raportu z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych pokazuje, że najciekawsze perspektywy pod tym względem mają absolwenci informatyki. Zarobki różnią się w zależności od uczelni, jednakże to właśnie ten kierunek zdominował ranking zajmując aż 6 pierwszych miejsc na liście.

Studia – prosta droga do kariery?

Obecnie ukończenie studiów wyższych nie staje się od razu przepustką do dobrze płatnej pracy. Liczy się szereg umiejętności, w tym kompetencje miękkie, które nabywa się podczas szkoleń lub na stażach zawodowych. Przydatną wiedzę i umiejętności zdobywa się również na własną rękę, korzystając chociażby z Internetu i propozycji takich jak te, które znalazły się na stronie AdrianKolodziej.pl.

Nie oznacza to jednak, że studia przestają się cieszyć popularnością. Wciąż wielu młodych ludzi decydują się na tę drogę jako swój sposób na rozwinięcie skrzydeł. Wybierają kierunek na podstawie upodobań, popularności danej dziedziny oraz potencjalnych zarobków.
Możliwości jest wiele – warto przeanalizować wszystkie za i przeciw, zanim złoży się dokumenty na konkretnej uczelni.