Ważne kwestie przy magazynowaniu silników elektrycznych

car-engine-1548434_1280

Wiele firm posiada zapasowe silniki elektryczne w swoich magazynach na wypadek krytycznej awarii silnika. W wielu przypadkach może to być inteligentna decyzja, pozwalająca na szybką wymianę w przypadku awarii (lub oczekującej awarii) lub podczas zaplanowanej przerwy w działaniu lub przestoju.

Ważne jest, aby mieć plan na wypadek awarii krytycznego zasobu. Jeszcze ważniejsze jest, aby nie mieć fałszywego poczucia bezpieczeństwa w swoich zapasowych aktywach, zakładając, że są one gotowe do pracy, kiedy tak naprawdę nie są.

Raz po raz można by wejść do obiektów i zobaczyć tam silniki elektryczne przechowywane w okropnych warunkach i nigdy nie konserwowane. Tworzy to obraz gotowości, ale w rzeczywistości nie ma planu.

Jaki jest sens posiadania części zapasowej, która nie nadaje się do użytku, gdy nadejdzie czas?

Kilka prostych praktyk mogło pomóc w zapobieganiu temu problemowi. Poniżej przedstawiono kilka standardowych zalecanych praktyk dotyczących przechowywania zapasowych silników elektrycznych:

• Dowiedz się, czy silnik na Twojej półce był naprawiony, używany czy jest nowy.
• Prowadź rejestr historii napraw i raportów do porównania, gdy silnik zostanie oddany do użytku, miejmy nadzieję, że za kilka lat.
• Wałki obrotowe regulacyjne (co najmniej raz na kwartał)
• Włącz grzałki silnika, jeśli nie znajduje się w magazynie z kontrolowaną temperaturą.
• Regularnie (dwa razy w roku) przeprowadzaj test rezystancji izolacji do uziemienia (wskaźnik Meggera i/lub polaryzacji) na każdym silniku i śledź wyniki.
• Oceń potrzebę praktyk zwalczania gryzoni w magazynie.
• Przechowuj części zamienne w czystym środowisku, zapobiegając narażeniu na zanieczyszczenie.
• Trzymaj części zamienne z dala od wody i wilgoci.

Istnieje wiele innych zalecanych praktyk. Aby dokładnie sprawdzić, co należy zrobić, zwłaszcza w celu zachowania gwarancji na silnik, skontaktuj się z producentem silnika lub zaufanym dostawcą napraw silników.

Dlaczego to ma znaczenie?

Niewłaściwie przechowywany silnik elektryczny może powodować różnego rodzaju problemy. Zaczynając od zewnętrznej części silnika, prawdopodobnie zauważysz korozję spowodowaną wilgocią i/lub problemy z korozją cierną na wirnikach. Istnieje szereg innych problemów, które mogą wyniknąć z niewłaściwych praktyk przechowywania – na szczęście wszystko można przezwyciężyć, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.

Silniki należy zawsze przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w czystym, suchym i wolnym od wibracji środowisku. Najlepiej w szafce lub zamkniętym pomieszczeniu magazynowym wolnym od owadów i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Należy zawsze pamiętać o wypełnieniu wnęk łożyska smarem w celu dodatkowej ochrony przed wilgocią.

Nie pozostawiaj powierzchni silnika wystawionej na działanie atmosfery, nawet jeśli spełnia specyfikacje dotyczące przechowywania. Zastosuj inhibitor rdzy na odsłoniętą powierzchnię i od czasu do czasu nakładaj go ponownie podczas przechowywania. Tak, silnik będzie wymagał czyszczenia przed użyciem. Jednak w porównaniu z wymianą silnika – jest to niewielka cena do zapłacenia.