Kremacja w Krakowie

20220107113359_gf695f65ffdafcfad259cad5bfc16b34e3d34f7d9a093c051a59408c117f98899b9c2fd7c329bd2a6d91db4f66453a144e48885a0717fff040deb68f1af9c4742_640.jpg

Przez wiele lat kremacja zwłok uznawana była za pogańską i barbarzyńską metodę pochówku. Dla osób wierzących metoda ta była całkowicie zakazana. Do tej pory kremacja zwłok jest niejasnym zagadnieniem dla wielu katolików, jednak od blisko 60 lat Kościół zniósł zakaz kremowania zmarłych. Mimo to, wciąż nie brakuje osób, zwłaszcza w starszym wieku, które są przekonane, że taki pochówek jest niegodny. Jest to zupełnie nieprawdziwe spojrzenie.

Zakład pogrzebowy (polecamy EPITAFIUM Kraków) potwierdza, że pochówek zmarłych poprzez kremację zwłok jest równie ważny i godny, jak tradycyjna metoda. Wszystko odbywa się z pełnym poszanowaniem człowieka i jego ciała po śmierci. Podobnie, prochy po skremowaniu trafiają do urny i są w pełni szanowane. Dlatego obawy wielu osób są tutaj bezpodstawne. Zarówno podczas przenoszenia, przewożenia, opieki i ostatecznego zadysponowania prochów traktuje się je z najwyższym szacunkiem. Co więcej, w niedługim czasie pogrzeb poprzez spopielenie ciała może być przeważającą formą pochówku. Dlaczego?

Pierwszym powodem są względy ekonomiczne. Ponieważ wciąż ubywa wolnych miejsc na Krakowskich cmentarzach, a tereny cmentarne w dużych miastach rozrastają się w zastraszający sposób i na ogromnych przestrzeniach, ceny za miejsce na cmentarzu szybują w górę. Ponadto, przygotowanie krypty, odpowiednia trumna, wszystkie obrządki związane z przygotowaniem ciała do pogrzebu, a także sam pochówek i nagrobek są niezwykle drogie. Obecnie mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych, co może być kwotą przerażającą dla wielu mniej zamożnych rodzin. Z kolei pochówek poprzez spopielenie zwłok, umieszczenie ich w urnie oraz złożenie w specjalnie przygotowanym do tego miejscu w kolumbarium jest znacznie tańsze. Z uwagi na stan materialny polskiego społeczeństwa, specjaliści szacują, że metoda pogrzebu poprzez kremację niebawem zacznie być najczęściej wybieraną formą pochówku.

Zakład pogrzebowy w pełni zaopiekuje się ciałem po śmierci zmarłego i pomoże nam przejść przez wszystkie etapy pochówku. Jeśli zdecydujemy się na spopielenie zwłok bliskiej osoby, z pewnością wybrany zakład postara się o pełne poszanowania skremowanie ciała, umieszczenie szczątków w urnie, a następnie złożenie prochów w kolumbarium. Wszystko odbywa się z pełnym poszanowaniem dla osoby zmarłej i jej rodziny. Zaś wybór pochówku poprzez tradycyjne złożenie ciała w trumnie, a następnie złożenie jej w krypcie stanowić będzie niebawem wyznacznik statusu materialnego. Jednocześnie, będzie coraz rzadziej wybieraną formą pogrzebu.