Kościół Świętego Piotra i Pawła

k01

Wszyscy zapewne wiedzą, kim byli Piotr i Paweł. Dla przypomnienia: Piotr – to według legendy rybak, który dwa tysiące lat temu rzucił wszystko, by podążyć za swym nauczycielem – Jezusem z Nazaretu, natomiast Paweł, to rzymski obywatel, oślepiony w drodze do Damaszku przez Jezusa, dla zamiany swego zachowania. Paweł odzyskał wzrok i stał się jednym z najważniejszych krzewicieli wiary chrześcijańskiej. Można rzec, że to właśnie dzięki Pawłowi, chrześcijaństwo dziś jest właśnie takie, a nie inne.

Sam kościół

Jest to kościół barokowy z początku XVII wieku. Król Zygmunt III Waza ufundował go dla jezuitów, nakazując wykonać jego plan Giovanniemu Marii Bernardoni. Uroczystej konsekracji dokonano w 1635 roku Przez wieki kościół przechodził z „rąk do rąk”. Poprzez komisją Edukacji Narodowej w 1773 roku, trzynaście lat później dostał się OO. Cystersom z podkrakowskiej Mogiły.

Dwadzieścia lat później zaistniała tam świątynia prawosławna (cerkiew prawosławna) istniejąca kolejne dziesięć lat. Po tym czasie, powstała Parafia Wszystkich Świętych (oczywiście katolickich o obrządku rzymsko – katolickim). Burzliwe dzieje kościoła spowodowane ludzkimi zapędami doświadczyły także różnych remontów i renowacji, gdzie starano się, aby kościół zachował swoją wspaniałą architekturę, oraz elegancję. Do Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła należy Prezbiterium, gdzie znajduje się nagrobek biskupa Andrzeja Trzebickiego z końca XVII wieku, oraz obraz przedstawiający Wszystkich Świętych, namalowany pod koniec XVII wieku i przeniesiony z dawnego kościoła Wszystkich Świętych. W nawie głównej znajdują się trzy pomniki, oraz chrzcielnica z początku XVI wieku i wczesnobarokowa ambona.

Nawy boczne – to nawa północna i południowa w których umieszczono kaplice Męki Pańskiej, Matki Boskiej Loretańskiej, św. Ignacego Loyoli, Wieczerzy Pańskiej (z nagrobkiem Brzechffów), oraz kaplica Michała Archanioła i Trójcy Świętej. W podziemiach pochowany jest m.in. Piotr Skarga, oraz Sławomir Mrożek.Przed wejściem do kościoła stoją cokoły z figurami dwunastu apostołów, wykonane przez Dawida Heela. Wewnątrz kościoła znajduje się późnobarokowy ołtarz główny według projektu Kacpra Bażanki wykonany w 1735 r.

Ciekawostki

Z ciekawostek można zaznaczyć, iż w kościele znajduje się Wahadło Foucaulta. Jest to najdłuższe wahadło w Polsce – ma 46,5 metra. W każdy czwartek odbywa się tam demonstracja, pozwalająca zaobserwować ruch obrotowy Ziemi, wokół własnej osi.

Kościół Świętego Piotra i Pawła to doskonałe dzieło ludzkich rąk, budowane i odnawiane na przestrzeni wieków. To tutaj właśnie myśl ludzka dokonała cudu, krystalizując się w tak piękny i potrzebny budynek. Jest to kościół rzymsko – katolicki, ale jego architektura nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią. Oczywiście, dla kultu został zbudowany, ale gdyby trzymać się samej religii, nigdy by nie powstał. Przez wielki kościół tłumił każda myśl techniczną, uznając, że pochodzi ona od diabła. Jednak budowle były potrzebne i dlatego powstawały takie perełki, jak Kościół Świętego Piotra i Pawła.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła znajduje się przy ulicy Grodzkiej 64, w Krakowie. Tel. (12) 422 65 73