Kopiec Kościuszki

k02

Jest to jeden z czterech kopców krakowskich usypanych bohaterom narodowym. Został on poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Jego lokalizacja znajduje się na Wzgórzu bł. Bronisławy, na terenie dzielnicy Zwierzyniec. Kopiec powstał z początku XIX wieku. Został on poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, za jego zasługi dla Rzeczypospolitej. Z kopca Kościuszki można oglądać cały Kraków.

Kult Tadeusza Kościuszki

Kult narastał od momentu jego śmierci w 1817 roku. Ludzie domagali się wzniesienia pomnika upamiętniającego naczelnika i rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Nie mogli się jednak dogadać, co zrobić, aby godnie uczcić bohatera narodowego. O decyzji usypania kopca zdecydowano w 1820 roku, kiedy zdano sobie sprawę z tego, iż jedynie wysiłek całego narodu, będzie adekwatnym do zasług Tadeusza Kościuszki. Naczelnik był stawiany za wzór stałości i niezniszczalności, dlatego też uznano, że jedynie kopiec może odzwierciedlać te cechy. Żaden wróg nie zdoła zburzyć tej budowli, natomiast gdyby był pomnik, z gruntu rzecz miałby się inaczej. Decyzję zatwierdził Senat Wolnego Miasta Krakowa w 1820 roku. Wybrano miejsce i rozpoczęto prace. Było to wielkie wydarzenie, które przyciągnęło wielu Polaków. Prace trwały trzy lata. Brali w nich udział wszyscy, którzy poczuwali się do oddania czci Tadeuszowi Kościuszce. Był to prawdziwy, patriotyczny zryw narodowy. Nawet cudzoziemcy brali udział w tych pracach. Po trzech latach kopiec uzyskał wysokość 34 metrów, zaś jego objętość szacowano na 64 tysiące metrów sześciennych ziemi.

Dalsze losy krakowskiego kopca im Tadeusza Kościuszki

Komitet Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki zajął się losami kopca. Były propozycje, aby wokół kopca zbudować osadę chłopskich rodzin, które brały udział w insurekcji kościuszkowskiej. Jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Protest wystosowali Austriacy (w końcu w tamtym czasie byli właścicielami tych ziem), wznieśli oni bowiem wokół całego wzgórze bł. Bronisławy silne fortyfikacje. W 1846 roku zlikwidowano Wolne Miasto Kraków, a Austriacy wcielili te tereny do zaboru. Władze wojskowe chciały przekształcić Kraków w twierdzę i otoczyć pierścieniem fortyfikacji. Wyrażono jednak zgodę na swobodny dostęp ludności do kopca od wschodu do zachodu słońca. W 1860 r. na szczycie umieszczono granitowy głaz z napisem: „Kościuszce”.

Wojny Światowe

Austriacy zniszczyli kamień pamiątkowy, jednak kopiec po uzyskaniu niepodległości Polski znów stał się dużą atrakcją i odwiedzało go mnóstwo wycieczek. Hitlerowcy w czasie swojego boomu, planowali całkowite zniwelowanie kopca, jako symbolu polskości. Nie zrobili tego jednak i kopiec znów ocalał. Po II Wojnie Światowej zniszczono poaustriacki fort, aby uzyskać materiały budowlane na odbudowę kraju. Sam kopiec uległ poważnemu uszkodzeniu w 1997 roku, podczas ogólnokrajowej, olbrzymiej powodzi. Naprawiono go jednak i udostępniono zwiedzającym w 2002 roku

Adres:

Kraków al. Waszyngtona 1
Telefon: 12 425 11 16
Godziny wstępu na Kopiec Kościuszki
Przez cały rok kopiec otwarty jest od godziny 9:00 do zmroku.

Ceny biletów
Ulgowy (legitymacja szkolna, studencka, emeryci) 10 zł
Normalny 12 zł
Rodzinny mały (do 4 os.) 30 zł
Rodzinny duży (do 6 os.) 40 zł