Komornik – czy to zawód dla mnie?

Bailiff Seizure Or Court Arrest Of Young Woman

Komornik. Tarnów, Kraków, Poznań – wszędzie tam, gdzie znajduje się sąd rejonowy, swoją siedzibę ma też komornik sądowy. I choć zawód ten uważany jest za dość kontrowersyjny, to jednak nie brakuje osób, które chcą go wykonywać. Nie każdy jednak sprawdzi się w roli komornika i to nie tylko z uwagi na wiele formalnych warunków, które należy spełnić, ale także z racji osobistych predyspozycji mentalnych. Sprawdź, czy komornik to zawód dla ciebie!

Wybierając zawód, każdy bierze pod uwagę inne kryteria. Jedni cenią sobie pracę spokojną, inni szukają profesji ekscytujących, dla jeszcze innych najważniejsze jest to, ile można zarobić, wykonując dany zawód. Chcąc zostać komornikiem, trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zawód ten nie jest dla każdego. Wymaga on bowiem szczególnych predyspozycji psychicznych. Komornik musi zapomnieć o emocjach. Musi potrafić wykonywać swoje obowiązki, zachowując ogromny dystans do każdej sprawy. Kandydat do zawodu musi więc wykazywać się ogromną odpornością psychiczną. Do tego wszystkiego komornicy mierzą się często z pewnym ostracyzmem społecznym, osoby wykonujące ten zawód niestety nie cieszą się tak zwanym społecznym szacunkiem. Nic więc dziwnego, że rzadko kiedy komornikami zostają kobiety, a i wśród mężczyzn wielu nie jest w stanie podołać takiej profesji.

Formalne wymagania od kandydatów na komornika

Jeśli chcesz realizować się w tym zawodzie, przede wszystkim powinieneś poznać wymagania formalne, jakim musi sprostać przyszły komornik. Tarnów, Warszawa, Szczecin – warunki są jednakowe w całej Polsce, określone w odpowiedniej ustawie.

By zostać komornikiem, trzeba posiadać wyższe wykształcenie prawnicze albo administracyjne i mieć ukończone 26 lat. Kandydat do tego zawodu musi legitymować się obywatelstwem polskim, musi być osobą niekaraną i posiadać nieograniczoną w żaden sposób zdolność do czynności prawnych.

Po studiach niezbędne jest zdobycie doświadczenia poprzez co najmniej dwuletnią pracę w charakterze asesora komorniczego oraz odbycie aplikacji komorniczej. Aby jednak do niej przystąpić, trzeba najpierw zdać egzamin konkursowy sprawdzający wiedzę kandydata z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Egzamin taki organizowany jest tylko raz w roku. Dopiero po zdaniu egzaminu zostaje się wpisanym na listę aplikantów i wybiera się tak zwanego komornika patrona, pod którego okiem praktykuje się przez dwa lata. Po ukończeniu aplikacji należy przystąpić do egzaminu komorniczego i oczywiście zdać go.

Komornik sądowy – obowiązki

Obowiązki komornika są ściśle określone w ustawie. Komornik zajmuje się czynnościami egzekucyjnymi, a więc ściąga należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Wszystko to odbywa się wyłącznie w tych sprawach, w których zapadły prawomocne orzeczenia sądu. Komornik musi działać zgodnie z przepisami prawa i na ich podstawie. Wraz ze swoimi współpracownikami komornik sporządza też spis inwentarza wraz z protokołami stanu faktycznego przed rozpoczęciem różnych postępowań sądowych.

Za swoją pracę komornik otrzymuje wynagrodzenie, a jego pensja często odpowiada uposażeniu sędziego, a więc należy raczej do wysokich. Na wysokość wynagrodzenia wpływa też staż pracy oraz liczba przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Wybierając zawód komornika, trzeba brać pod uwagę również fakt, że liczba miejsc pracy w tym zawodzie nie jest zbyt duża, a więc znalezienie zatrudnienia może zająć trochę czasu.