Kocioł Franciszkanów (Kościół św. Franciszka z Asyżu)

k01

Św. Franciszek jest jednym z najbardziej wyjątkowych ludzi. To właśnie on jest uważany za prekursora ekologii. Urodzony na początku XI wieku, jako zamożny młodzieniec porzucił doczesne bogactwa, aby oddać się całkowicie posłudze najuboższych. Mówi się, że św. Franciszek rozmawiał ze zwierzętami, a i one bardzo dobrze go rozumiały.

Nawet dzikie zwierzęta nie robiły mu krzywdy, kiedy znalazł się w ich pobliżu. Wręcz przeciwnie, tuliły się do niego i ufały mu bezgranicznie. To właśnie on był założycielem zakonu, zwanego franciszkanami. Pośrednio przyczynił się także do powstania zakonów klarysek i tercjarzy. Św. Franciszek to także misjonarz i mistyk. Mówi się, że był stygmatykiem. Na przestrzeni dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, pośród ludzi, stygmatyków było tylko kilkudziesięciu. To bardzo niewiele A św. Franciszek należał do ich grona.

Kościół św. Franciszka z Asyżu, w Krakowie

Zbudowany w XIII wieku, w stylu gotyckim z inicjatywy przybyłych do Krakowa wtedy franciszkanów z Pragi. Jego fundatorem był prawdopodobnie Bolesław Wstydliwy. Przez wieki był rozbudowywany i przebudowywany zgodnie z duchem baroku. W 1850 roku świątynia została odbudowana po potężnym pożarze, który zniszczył znaczną jej część. Kościół Franciszkanów to jedna z pierwszych ceglanych budowli w Krakowie. Jego ściany zdobią witraże zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego. Są to witraże m.in. patrona kościoła, czyli św. Franciszka, oraz witraże o symbolu czterech żywiołów.

Jest także witraż „Bóg Ojciec” umieszczony w oknie powyżej chóru muzycznego. W kościele są trzy kaplice: Kaplica Matki Bożej Bolesnej przylegająca do nawy głównej, powstała pod koniec XIX wieku, tuż po wielkim pożarze. Zachowały się w niej oryginalne, gotyckie sklepienia, oraz – co ciekawe – cudowny Obraz Matki Bożej Bolesnej.Kolejna, to Kaplica Błogosławionej Salomei z XV wieku, znajdująca się pod opieką cechu murarzy i cieśli, oraz Kaplica Męki Pańskiej, której wyposażenie pochodzi głównie z XVII wieku. Jedna z figur Kaplicy Męki Pańskiej posiada jednak rodowód gotycki. Jest to figura Chrystusa Frasobliwego. Kiedy w czasie II Wojny Światowej Niemcy zamknęli dla Polaków Katedrę Wawelską, to właśnie w kościele Franciszkanów biskupi krakowscy odprawiali Msze św. Świątynia Franciszkańska to także jedno z ulubionym miejsc modlitwy Karola Wojtyły.

Zwiedzanie Bazyliki

Kościół Franciszkanów to niepowtarzalne miejsce w którym możemy „namacalnie” poczuć tchnienie historii. Wystarczy wejść choćby na chwilę i pozbyć się wszelkich myśli związanych z naszą współczesną rzeczywistością. Klimat kościoła przenika tajemnicą stuleci, a jego witraże „żyją” czasami, kiedy mistrz Wyspiański projektował dla niego te fascynujące obrazy. Każdy powinien poczuć ten klimat i zobaczyć oczyma wyobraźni tamte czasy.

Godziny otwarcia

Bazylika: 6:00-19:45
Zwiedzanie bazyliki: 10:00-16:00 (niedziele i święta: 13:15-16:00)
Parking: 7:00-22:00 (niedziele i święta: 9:00-22:00)

 

pl. Wszystkich Świętych 5
Kraków – Stare Miasto
tel. (12) 422-53-76