Jak pracodawcy sprawdzają potencjalnych pracowników?

cellphone-3658089_640

Wiele firm nie może pozwolić sobie na pogorszenie wizerunku bądź zatrudnienie niewykwalifikowanej kadry. Z tego powodu sprawdzają oni dogłębnie swoich pracowników na różne sposoby. Oto kilka najpopularniejszych z nich.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to podstawowa metoda sprawdzająca umiejętności, jak i samego kandydata na wybrane stanowisko. Przeważnie przeprowadza ją osoba z kadr bądź działu HR. Może się jednak zdarzyć, iż sam pracodawca zechce w niej uczestniczyć i sprawdzić przyszłego pracownika. Podczas samej rozmowy weryfikowane są informacje z CV oraz zestawiane są np. z portfolio kandydata. To również wtedy następuje pierwsze zaznajomienie się z nim na poziomie społecznym oraz sprawdzenie, jakim jest człowiekiem. Niektóre firmy na poziomie ogłoszenia zamieszczanego np. na portalu Pracuj.pl informują o tym procesie rekrutacyjnym.

Przegląd kont na portalach społecznościowych

Informacje zdobyte za pomocą mediów społecznościowych są ważne z socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia. Pozwalają bowiem ustalić, jak zachowuje się prywatnie kandydat, jakim wartościom hołduje oraz czy wyznaje konkretną ideologię. Ponadto, wiele firm na tym poziomie sprawdza, czy potencjalny pracownik nie wyraża w Internecie myśli w sposób niedozwolony. Tym samym ustalane jest, czy wizerunkowo kandydat spełnia oczekiwania danego przedsiębiorstwa.

Usługi detektywistyczne

Zdecydowanie rzadko firmy korzystają z usług firm detektywistycznych. Niemniej, na wysokich i specjalistycznych stanowiskach niektóre przedsiębiorstwa stosuję tego typu praktyki. Mają one za zadanie wykluczyć np. podejrzenia prowadzenia podwójnego życia bądź posiadania destruktywnych dla firmy nałogów. Przeważnie tego typu działania prowadzone są w sposób na tyle subtelny, że obserwowana osoba nie zdaje sobie nawet z tego sprawy.