Inwestycje alternatywne – dzieła sztuki

eddy-klaus-BHNxfaeNCTI-unsplash

Pierwszą myślą jaka przychodzi do głowy, kiedy mówimy o inwestycjach alternatywnych to obrazy oraz prace na papierze (grafiki i rysunki). Badania przeprowadzone na rynku wskazują na to, że w długim okresie właśnie inwestycja w sztukę powinna chronić kapitał przed inflacją, a może nawet przynieść premię przebijającą stopę inflacji. Inwestor, który kupuje obraz znanego malarza, ma niemal pewność, że za jakiś czas, nie tylko na nim nie straci, ale przede wszystkim zarobi. Pamiętaj, aby obrazy kupować tylko z pewnych źródeł jakimi są domy aukcyjne, antykwariaty z dobrą renomą czy galeria sztuki online.

Inwestycje alternatywne – co to jest?

Należałoby jeszcze określić czym jest inwestycja alternatywna. Inwestycje alternatywne nie zaliczają się do tak zwanych tradycyjnych form inwestowania. Są specyficzne już poprzez charakter samej inwestycji, specyfikę aktywa będącego jej przedmiotem. Obejmują one między innymi zakup:

  • dzieł sztuki
  • przedmiotów kolekcjonerskich
  • metali szlachetnych
  • monet
  • znaczków etc.

 

Główna korzyść związana takimi inwestycjami, to przede wszystkim zmniejszenie korelacji wartości z ruchami na rynkach finansowych, zmniejszenie zmienności wahań portfela, skuteczniejsza dywersyfikacja oraz wykorzystanie niskiej korelacji z innymi, tradycyjnymi klasami aktywów. Na przykład inwestycje w dzieła sztuki są w mniejszym stopniu skorelowane z rynkami finansowymi niż różne rodzaje aktywów na tych właśnie rynkach. Takie inwestycje charakteryzują się zazwyczaj wyższa barierą wejścia i niższą płynnością. Nasuwa się pytanie, czy wszystkie inwestycje alternatywne są tylko dla wielkich inwestorów? Nasza odpowiedź brzmi nie, owszem dzieła sztuki mogą kosztować nawet i kilka milionów dolarów, ale zdarzają się okazje by kupić dzieło jakiegoś perspektywicznego artysty w bardzo przystępnej, korzystnej cenie.

 

Generalną zasada która wyłania się z powyższego jest fakt, że to nie ilość pieniędzy przeznaczona do zainwestowania jest najważniejsza w tego typu inwestycjach. Tutaj najistotniejsza jest dogłębna wiedza o przedmiocie inwestycji oraz wyczucie. Nie znając się na filatelistyce, numizmatyce czy obrazach, trudno będzie o korzystne lokowanie w tych dziedzinach swojego kapitału.

 

Wzrost wartości obrazów w czasie

Z czasem obrazy zyskują na wartości, jeśli zdobędą uznanie jakiegoś mecenasa sztuki. Zazwyczaj dzieje się to po śmierci autora, gdyż wiadomo, że już nic więcej nie powstanie i stają się one unikalne.

Jak przechowywać dzieła sztuki?

Obecnie inwestowanie alternatywne, czyli między innymi inwestowanie w sztukę, cieszy się dużym zainteresowaniem. To ciekawa opcja dla osób, które poszukują innego sposobu na ulokowanie swoich oszczędności niż giełda, fundusze inwestycyjne czy popularne teraz nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że posiadanie dzieł sztuki wymaga ich odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia, aby nie były narażone na ewentualne uszkodzenia i kradzież. Kiedy nabywamy obraz z zamiarem sprzedania go po dłuższym czasie, to powinniśmy o niego dbać tak aby nie stracił na wartości i był w takim samym stanie jak w momencie zakupu. Pamiętaj aby:

 

  • po zakupie zrób dokładne zdjęcia i opis danego dzieła sztuki
  • zadbaj o miejsce, gdzie będzie przechowywane. Unikaj miejsc, które mogą stanowić szereg zagrożeń, jak izolacyjność i ryzyko podsiąkania murów, ryzyku zalaniu lub pożaru, wahania temperatury, wilgotność i stopień nasłonecznienia.
  • W pomieszczeniach wyznaczonych do przechowywania dzieł sztuki powinny panować przede wszystkim stabilne warunki klimatyczne zarówno w ujęciu rocznym, jak i przede wszystkim dobowym. Obecnie przyjmuje się, że dla większości obiektów utrzymanie temperatury na poziomie 16-25°C oraz wilgotności względnej (RH) 40-60% jest wystarczające, przy czym fluktuacje dobowe nie powinny przekraczać ± 2°C, a wilgotności względnej ±8%.
  • Ważnym elementem jest oświetlenie. Zniszczenia wywołane promieniowaniem świetlnym (fotodegradacja) są nieodwracalne.
  • Obrazy, jeśli nie są eksponowane, mogą być przechowywane tak jak w muzeach na siatkach magazynowych lub w prostych regałach, ułożone niczym książki. W tym drugim przypadku istotne jest zabezpieczenie narożników. W celu ochrony przed kurzem obiekty należy osłonić bezkwasowym papierem bądź na przykład fizeliną.

 

W opiece nad zabytkowymi dziełami sztuki ważny jest, jak wszędzie, rozsądek oraz kompleksowe spojrzenie na problem. Zazwyczaj czynniki degradacji (wilgoć, temperatura, światło) działają równocześnie i potęgują się wzajemnie. Spełnienie tylko jednego z opisanych warunków (np. odpowiedniego poziomu oświetlenia) nie zapewni długowieczności obiektowi, jeśli pozostałe zostaną zaniedbane. Ważne więc, aby na wszystkich polach zapewnić podstawowy stopień ochrony – nawet najprostszymi środkami.