Imprezy firmowe | Na czym polega teambuilding?

kelsey-chance-tAH2cA_BL5g-unsplash

Teambuilding to inaczej budowanie zespołu jest procesem łączenia ludzi i pomagania im w rozwoju jako spójnej jednostce poprzez różne ćwiczenia i zajęcia. Działania te mają na celu pomóc członkom zespołu budować spójność, zaufanie i szacunek w osiąganiu wspólnych celów – często w miejscu pracy.

Budowanie zespołu jest również nazywane treningiem kultury korporacyjnej lub łączeniem zespołu. W tego typu wydarzeniach pracownicy wchodzą ze sobą w interakcje, aby budować między nimi wzajemne zrozumienie i uznanie.

Teambuilding to rodzaj wydarzenia (eventu – najczęściej firmowy), które pozwala ludziom nawiązać więź i poznać się nawzajem. Służy jako platforma, na której pracownicy mogą poznać mocne i słabe strony swoich współpracowników, docenić różne umiejętności i stworzyć możliwości dla zespołu.

Przykładem mogą być imprezy integracyjne sponsorowane przez firmę, które cieszą się popularnością wśród pracowników.

 

Imprezy firmowe – teambuilding

Imprezy firmowe budują kulturę firmy i zapewniają pracownikom możliwości do budowania relacji między sobą oraz z ich menedżerami.

Wydarzenia wewnętrzne powinny być dokładnie monitorowane i projektowane tak, aby uniknąć konfliktów między pracownikami pracującymi na różnych działach i poziomach.

Firmowe imprezy integracyjne służą do budowania relacji zespołowych. Celem takich imprez jest stworzenie miłej atmosfery w firmie co ma skutkować wydajniejszej pracy nad konkretnym projektem lub rozwiązania konkretnego problemu. Kluczem jest zaplanowanie wydarzenia integracyjnego tak, aby pomogło zespołom zintegrować się w pracy. Celem nie jest pomoc zespołom w lepszym poczuciu różnorodności w krótkim okresie, ale upewnienie się, że współpracują ze sobą efektywnie i wydajnie. Oznacza to planowanie ekscytujących i interaktywnych działań, które pomogą zespołom nie tylko czuć się lepiej, ale także być produktywnymi w ich codziennych operacjach.

 

TeamBuilding to jeden z najbardziej podstawowych sposobów usprawnienia miejsca pracy poprzez promowanie współpracy, motywowanie pracowników i budowanie zaufania.

Jest to również jeden z najbardziej zabawnych i satysfakcjonujących sposobów, w jaki można poprawić produktywność, pracę zespołową, morale i wiele innych elementów w firmie. Budowanie zespołu jest doskonałym sposobem na zwiększenie satysfakcji pracowników poprzez danie im szansy na nawiązanie więzi ze współpracownikami w zrelaksowanym, bezpiecznym środowisku. Jeśli firma ma silne poczucie koleżeństwa w swoich szeregach, a pracownicy lubią być częścią tego zespołu, jest mniej prawdopodobne, że odejdą w poszukiwaniu innej pracy – a to oznacza mniejszą rotację w firmie.

 

Podsumowując, ważne jest, aby firma prowadziła zajęcia z budowania zespołu, ponieważ ma to liczne korzyści, które pomagają zwiększyć produktywność i poprawić ogólną wydajność w miejscu pracy.

Więcej na: Exploring Events