Grunty a geotechnika?

geotechnika_640x466

Geotechnika jest niezwykle ważną dziedziną, która zajmuje się gruntami. Geotechnik to bardzo dobrze wykwalifikowany inżynier, który jest w stanie określić, jaka jest nośność danego gruntu i jakie budynki można w tym miejscu postawić. Będzie również zwykle wiedział, jakie warunki wodne panują w danym miejscu, na przykład czy budynek może zostać podpiwniczony. Warto wspomnieć, że o tym decyduje głębokość wód gruntowych. Jeżeli wody gruntowe są płytko pod powierzchnią, podpiwniczenie budynku może być problematyczne i nieść za sobą dodatkowe koszty. Dużym zagrożeniem w tym przypadku może być, wraz z gruntem o określonych właściwościach, że w okresie zimy grunt będzie pęcznieć i może przyczynić się nawet do pękania ścian. Geotechnik będzie potrafił wszystkie takie zjawiska przewidzieć, dlatego jego wiedza jest nieoceniona. Oczywiście na takim kierunku studiów, jak budownictwo, studenci również uczą się o gruntach. Inżynier budownictwa nie ma co prawda takiej wiedzy, jak  geotechnik, ale w standardowych przypadkach zwykle wie, jaki budynek posadowić na danym gruncie. Geotechnik potrafi jednak zbadać grunt i określić jakiej jakości jest podłoże budowlane nawet w bardzo skomplikowanych przypadkach.

Zobacz więcej na: geotechnika – Titan

Warto natomiast nadmienić, że dziś możliwe jest stawianie budynków nawet w pozornie niemożliwych do tego miejscach. Oczywiście zwykle jest to o wiele bardziej kosztowne, niż w miejscach z dogodnym podłożem budowlanym. Bardzo często zdarza się, że grunt słaby, na przykład torf, jest do kilku metrów pod powierzchnią, a niżej obecny jest grunt nośny, na przykład piaskowiec gruboziarnisty o lepiszczu krzemionkowym. Wówczas budynek stawia się na palach żelbetowych osadzonych na tym piaskowcu. Dzięki takiej konstrukcji jest pewne, że budynek nie będzie osiadał i z konstrukcją będzie wszystko w porządku.

Oczywiście zwykle takie rozwiązania stosuje się w przypadku pojedynczych domów jednorodzinnych. Osiedla zwykle są planowane na większej powierzchni pewnych co do nośności gruntów. Oczywiście takim planowaniem powinni się zajmować urbaniści, w porozumieniu z geologami czy geotechnikami. To, jaki teren przeznaczony jest pod jaka zabudowę, powinno być określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Oczywiście o miejscu dla określonej zabudowy powinna decydować nie tylko jakość gruntu, ale znacznie więcej czynników funkcjonalno-przestrzennych i społecznych. Tylko współdziałanie wielu osób może zapewnić odpowiednie planowanie przestrzeni zarówno miejskiej, jak i wiejskiej.

Zadbaj o solidne podłoże z zagęszczarką gruntu 200 kg dostępną na NORWIT.PL. Wydajność i moc dla wymagających zadań!