CMR – nazwa francuska, konieczność międzynarodowa

package-1511683_1280

Międzynarodowy list przewozowy oparty jest na umowach zawartych w umowie przewozu międzynarodowego przewozu drogowego. Skrót CMR ma francuskie pochodzenie: „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”. W liście przewozowym CMR znajdziesz wszystkie ważne informacje i elementy umowy frachtowej. Jako taki jest bardzo ważnym dokumentem przewozowym – kliknij tutaj, a dowiesz się więcej.

Co to jest list przewozowy (CMR)?

Na początku transportu drogowego przepisy były niejasne i różniły się w zależności od kraju. W celu ujednolicenia powszechnie przyjętej umowy przewozu, CMR został przyjęty przez Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów w Genewie w dniu 19 maja 1956 r.

List przewozowy (CMR) to dokumentacja przewozowa wykorzystywana do odpowiedzialności i odszkodowania w 29 państwach członkowskich za ładunek przewożony drogą lądową. CMR pełni funkcję umowy przewozu i jest wystandaryzowanym dokumentem przewozowym pomiędzy nadawcą, odbiorcą i przewoźnikiem.

Jak wspomniano na wstępie – CMR zapożycza swój skrót od francuskiej „convention relative au Contrat de transport international de Marchandises par Route”. Chociaż kilka krajów w Europie i poza nią wdrożyło już CMR, planuje się, że do 2026 r. będzie on obowiązkowy w UE.

Kiedy potrzebny jest list przewozowy?

CMR jest obowiązkowym dokumentem, który należy wystawić przy transporcie drogowym ładunków do i z krajów ratyfikowanych przez CMR.

Podczas gdy Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów była wdrażana przez 8 państw-sygnatariuszy, protokół elektroniczny (e-protokół CMR lub eCMR) został zainicjowany w 2008 roku. Według ONZ łącznie 29 krajów ratyfikowała e-CMR od 2011 r.

Jaki jest cel listu przewozowego (CMR)?

CMR ma 2 główne cele. Po pierwsze funkcjonuje jako dokument przewozowy i umowa przewozu przenosząca odpowiedzialność – określa, która strona jest odpowiedzialna i odpowiedzialna. Po drugie, wskazuje odszkodowanie – kwotę, którą płaci odbiorca lub nadawca w razie uszkodzenia towaru.

Jeżeli CMR został wystawiony, ale zaginął podczas przewozu ładunku, ważność umowy przewozu i uzgodnień zawartych w czasie trwania konwencji pozostaje w mocy. Zachęcamy też do spełnienia 10 obowiązkowych pól danych w formularzu CMR. Warto wspomnieć również, że w stosownych przypadkach w liście przewozowym mogą być wymienione inne dane, takie jak:

  • Oświadczenie o zakazie przeładunku;

  • Uzgodniony termin, w którym ma być wykonany przewóz;

  • Wykaz dokumentów przekazanych przewoźnikowi.

Korzystanie z CMR ma wiele zalet, ponieważ można ustalić odpowiedzialność. Może to chronić nadawcę towaru lub przewoźnika podczas transportu. Pozwala to odbiorcy lub nadawcy na dochodzenie roszczeń wobec firmy transportowej w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu. Sporo przydatnych informacji na ten temat znajdziesz również tutaj: https://supercmr.com/pl/. Pamiętaj też, że nieprawdziwe dane CMR mogą skutkować opóźnieniem transportu oraz karą pieniężną, która jest przypisana nadawcy towaru.