Etapy otrzymywania produktów poligraficznych

Zdjecie do artykułu nr 15

W Encyklopedii PWN poligrafia opisana jest jako dziedzina nauk technicznych i techniki, zajmująca się procesem wytwarzania druków oraz zadrukowanych opakowań na różnych podłożach. Encyklopedyczna definicja odnosi się zarówno do książek, czasopism jak i kartonowych czy papierowych opakowań. Należy zaznaczyć, że poligrafia obejmuje też badania i doskonalenie materiałów, urządzeń i wyrobów. Dziedzina nauk poligraficznych, zajmuje się także opracowywaniem nowych metod reprodukcyjnych i procesów introligatorskich.

Etapy otrzymywania produktów poligraficznych

Przygotowanie do drukowania

Etap ten polega na odpowiedniej obróbce tekstu (tzw. składanie), przetwarzaniu ilustracji metodą fotograficzną (fotoreprodukcja) bądź przy użyciu skanera. Przygotowanie do druku obejmuje, także montaż stron publikacji (tzw. łamanie), tworzenie form kopiowych, kopiowanie oraz otrzymywanie form drukowych.

Drukowanie

Drukowanie polega na przeniesieniu danego obrazu z form drukowych na wybrane podłoże przy użyciu maszyn drukarskich.

Wykończenie

cog-wheels-2125169_640Procesy wykończeniowe odnoszą się głównie do prac introligatorskich. Do podstawowych procesów introligatorskich należą: przekrawanie zadrukowanych arkuszy lub zwojów papieru, złamywanie, obkrawanie, zszywanie składek, klejenie, wytłaczanie okładek, oprawa

Komputeryzacja i techniki cyfrowe w poligrafii

Opisane powyżej podstawowe etapy przygotowania produktów poligraficznych, do niedawna odbywały się głównie w drukarniach. Komputeryzacja i rozwój technik cyfrowych zmieniły i wciąż zmieniają rzeczywistość pracy branży poligraficznej. Na etapie przygotowania do drukowania należy zauważyć, że coraz częściej jest ono realizowane w wyspecjalizowanych studiach, które są wyposażone w urządzenie do cyfrowej obróbki i montażu materiałów.

Same formy drukowe można natomiast otrzymać metodą ctplate (od komputera do formy drukowej). W metodzie tej pomija się operacje stosowane w klasycznych procesach wytwarzania form drukowych i drukowania.

Można również od razu uzyskać odbitki metodą ctprint (od komputera do odbitki drukowanej). Jest to coraz powszechniej stosowane drukowanie cyfrowe.

Nowe technologie w służbie rozwoju poligrafii
Prognozy dla europejskich i światowych gospodarek są dobre. Rozwój gospodarki zwiększa popyt na usługi poligraficzne stosujące nowe technologie. Natomiast branża poligraficzna rozwija się dobrze na rynkach, gdzie zauważyć można rosnące PKB.

Do niedawna branża poligraficzna skupiała się głównie na produkcie, obecnie coraz częściej na pierwszy plan wysuwa się działalność usługowa. Odpowiadając na oczekiwania klientów, firmy poligraficzne wprowadzając coraz to nowsze rozwiązania i modele biznesowe. W związku z tym przemysł poligraficzny przechodzi transformacje.

Stale podnosząc jakość świadczonych usług, branża poligraficzna wprowadza nowe produkty, wykorzystując coraz lepsze technologie. W ostatnich latach pojawiła się np. technika druku 3D, znajdując zastosowanie w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

Klienci firm poligraficznych oczekują szybkiego i prostego dostępu do drukarek oraz informacji zwrotnych o wydrukowanych materiałach. W związku z tym, branża poligraficzna musi stale dostosowywać sprzęt, jak i usługi do nowych potrzeb swoich klientów.

Czynniki wpływające na rozwój polskiej poligrafii

Jak na całym świecie, tak i w Polsce firmy poligraficzne podążając za oczekiwaniami klientów, stawiają na rozwój. Krajowe firmy poligraficzne inwestują w nowe technologie, w związku z kilkoma czynnikami:

  • głównym czynnikiem jest rosnąca konkurencja na rynku poligraficznym,
  • z drugiej strony należy zwrócić uwagę na rosnące koszty pracy,

W związku z powyższym polskie firmy poligraficzne stawiają na inwestycje, których celem jest wzrost efektywności i rozwój nowych usług. Chodzi o znaczną optymalizację kosztów i eksplorowanie nowych sposobów wykorzystania istniejących już technologii.

Kolejnym przełomem na rynku poligraficznym, może okazać się technologia monodruku. Technologia ta, pozwala uzyskać lepszą jakość kolorów i ostrości obrazu, wykorzystując pigment składający się z cząsteczek wielokrotnie mniejszych od grubości ludzkiego włosa. Monografia staje się najbardziej opłacalną metodą drukowania.

Zakres zmian, rosnące inwestycje i wprowadzanie nowych technologii ukazuje, że poligrafia jest nadal dynamiczną i rozwojową branżą. Rynek druku dostosowuje się i podąża za wymaganiami stawianymi przez współczesny świat.

Więcej informacji

Sprawdź przygotowaną ofertę na stronie http://www.tampo.pl/ i dowiedz się więcej o technologii tampodruku i tamponiarkach.