Jak działają maszyny CNC?

10 maszyna cnc_800x450

Maszyny CNC mają swoje zastosowanie w przemyśle wytwórczym w celu usprawnienia produkcji oraz obróbki poszczególnych elementów.
Skrót CNC wywodzi się z języka angielskiego i oznacza komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych.

Do czego stosuje się maszyny CNC?

Maszyny używające technologię CNC są nowoczesnymi obrabiarkami mającymi różne zastosowanie. Dzięki możliwości zaprogramowania maszyny wykonywać można tę samą pracę przez dłuższy okres czasu w szybszym tempie z ogromną dokładnością.
Urządzenia sterowane numerycznie mają swoje zastosowanie w przemyśle ciężkim, samochodowym, kolejowym oraz transporcie wewnętrznym. Usługi CNC pozwalają na zautomatyzowanie produkcji w celu precyzyjnego i dokładnego wykonania elementów. Maszyny sterowane numerycznie używane są do wycinania elementów z tworzyw sztucznych oraz szklanych, a także drewna i metalu.

Działanie maszyn CNC

Obrabiarki CNC mają skomplikowaną budowę, a ich najważniejszą częścią jest komputer umożliwiający dokładne zaplanowanie pracy oraz jej precyzyjne wykonanie według konkretnych etapów. Nad pracą obrabiarki CNC czuwa wykwalifikowany operator mający obszerną wiedzę, która pozwala na dokładne sterowanie maszyną. Jak zaprogramować obrabiarki CNC? Proces programowania maszyn CNC przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapem projektuje się pracę wspomaganą komputerowo, a drugim etapem jest przełożenie projektu by mogła odczytać go maszyna. Po wykonaniu tych dwóch etapów obróbka metali CNC może być rozpoczęta. Operator maszyny musi posiadać szeroką wiedzę na temat programowania, geometrii oraz fizyki, a także rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, która umożliwi zoptymalizowane zaplanowanie pracy.
Operator obrabiarki odpowiedzialny jest za cały proces obróbki materiałów i musi mieć on odpowiednie doświadczenie, a także umiejętności, które będą potwierdzone dyplomem lub certyfikatem ukończenia szkoły branżowej lub specjalnych kursów na operatora maszyn CNC.

Sterowanie obrabiarek CNC

Obrabiarki CNC mogą być sterowane na trzy sposoby, którymi są:
– sterowanie punktowe – umożliwia ustawienie narzędzia w konkretnym punkcie równolegle do przedmiotu. Układ ten jest najpopularniejszy i stosowany jest podczas wiercenia, wytaczania oraz przebijania,
– sterowanie odcinkowe – pozwala zaprogramować narzędzie w taki sposób, by poruszało się po konkretnym torze z określoną prędkością. Układ ten stosowany jest podczas frezowania, a odcinki toru narzędzia muszą być położone równolegle do osi współrzędnych w danej płaszczyźnie,
– sterowanie kształtowe – jest to najbardziej zaawansowane sterowanie umożliwiające tworzenie skomplikowanych kształtów. Sterowanie to występuje w wielu płaszczyznach i pozwala na wykonanie wielu ruchów. Kształtowe sterowanie pozwala wykonać bryłę w wymiarze 2D, 2 1/2D oraz 3D.

toczenie usługi CNC