Diagnostyka immunologiczna i genetyczna – ranking laboratoriów w Krakowie

A magnifying glass focussing on a section of a DNA strand.  Very high resolution 3D render.

Laboratorium Diagnostyczne Immunologii i Genetyki to bardzo ważna miejsce na mapie każdego miasta. Najważniejsze jest to, by było zatwierdzone przez odpowiednie organy – z racji tego jak wielką pełni rolę.

Szukając najbardziej odpowiedniego dla siebie laboratorium w Krakowie warto zwrócić uwagę na takie, które przeprowadza najnowocześniejsze testy genetyczne, cytometrię przepływową i badania immunologiczne komórkowe w celu zdiagnozowania zaburzeń immunologicznych oraz wykonuje szereg innych działań – które mają niejednokrotnie niesamowicie istotne znaczenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. Poniżej zamieszczamy ranking krakowskich laboratoriów specjalizujących się w diagnostyce immunologicznej i genetycznej oraz kilka zdań na temat tego dlaczego do tych akurat warto się wybrać.

1. E-diagnostyka.pl – genodieta Czerniowiecka 9 lok 4, 02-705 Warszawa
2. Szpital Uniwersytecki UJ – Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii ul.Skawińska 8
3. Biote21. Laboratorium genetyczne – ul.Ceglarska 27
4. Laboratorium Cytogenetyczne – Centrum Medyczne Kostyk – badania cytogenetyczne – ul. Henryka Wieniawskiego 64
5. Oncogene Diagnostics Sp z o.o. – ul.Mogilska 86

W laboratoriach w tych znajdują się nowoczesne urządzenia, które monitorują funkcję odpornościową u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem pierwotnego niedoboru immunologicznego. Na pewno pomoc uzyskają tam wszyscy pacjenci poddawani przeszczepowi komórek macierzystych układu krwiotwórczego lub narządu tkankowego oraz ci, którzy przyjmowali leczenie lekami immunosupresyjnymi.

Jakie testy można wykonać w tych laboratoriach?

Obecnie dostępne są różne testy, w tym także te które obejmują 8 do 12-kolorowych immunomorfiracji wielodawkowych immunoterapeutycznych limfocytów. Możliwa do wykonania jest także analiza ekspresji kluczowych białek wewnątrzkomórkowych oraz badania funkcjonalne wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych. Wyżej wymienione laboratoria wykonują także zwykle badania genetyczne dotyczące choroby niedoboru odporności. Kluczowym elementem oferowanych przez te placówki medyczne jest także opracowanie nowych i innowacyjnych metod testowania w celu oceny odporności człowieka.

Dlaczego warto wybrać laboratoria z powyższego rankingu?

Laboratoria Diagnostyki Immunologii i Genetyki w Krakowie, jakie wspomniano powyżej zapewniają najnowocześniejsze testy i zostały wymyślone przez klinicznych immunologów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Mogą pacjentom dostarczyć cały obraz z zdrowia w tym ten dotyczący sekwencji genetycznej, informacji o ekspresji białek, a w wielu przypadkach informacji dotyczących funkcji białek, w celu pełnej oceny wpływu szczególnego defektu genetycznego i jego potencjalnego związku z chorobą.

Znajdziesz tam specjalistów uznanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, szeroko doświadczonych w dziedzinie immunologii i w temacie pierwotnych chorób niedoboru odporności, którzy pieczołowicie nadzorują testy i dokonują szczegółowej interpretacji wyników oraz zawsze są dostępni dla swoich pacjentów w celu omówienia potencjalnych strategii, wyników i możliwości terapeutycznych.