Od diagnosty laboratoryjnego po analityka kryminalnego – jak?

exam-1417472_960_720

Analitycy kryminalni zbierają, identyfikują, klasyfikują i przetwarzają dowody zebrane z miejsc zbrodni. Wykorzystują te dowody, aby pomóc śledczym zidentyfikować metody popełnienia przestępstwa, rodzaje obecnych materiałów i potencjalnych podejrzanych.

Opis kariery, obowiązki i wspólne zadania

Analitycy kryminalistyczni przetwarzają fizyczne dowody przedstawione przez śledczych, aby pomóc ustalić, co jest, a co nie ma znaczenia dla dochodzenia. Analitycy rozwiązują zagadkę z miejsca zbrodni na podstawie przedstawionych elementów. Badają dowody i przygotowują raporty dla wielkich ław przysięgłych i prezentacji sądowych oraz mogą zeznawać w sądzie jako biegli świadkowie.

Wielu analityków kryminalistycznych specjalizuje się w określonych obszarach identyfikacji dowodów, takich jak:

  • balistyka,
  • odciski palców,
  • pismo odręczne,
  • analiza rozprysków krwi,
  • wyciski opon.

Analitycy kryminalistyczni pracują w sektorze publicznym i prywatnym. Większość pracy w sektorze publicznym znajduje się w lokalnych i rządowych organach ścigania. Analitycy laboratoryjni powinni być przygotowani do kontynuowania edukacji, aby nadążać za najnowszymi osiągnięciami kryminalistyki. Osoby, które zdobędą doświadczenie jako diagnosta laboratoryjny praca mają później szansę jako analityk laboratorium kryminalnego lub które uzyskają stopień naukowy, mogą mieć możliwość awansu na takie stanowiska, jak dyrektor lub przełożony laboratorium kryminalnego.

Kroki, jak zostać analitykiem kryminalistyki

Minimalne kwalifikacje edukacyjne, aby zostać analitykiem laboratorium kryminalnego, to dyplom ukończenia szkoły średniej lub równoważny, choć licencjat z kryminalistyki, kryminologii, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych lub nauk fizycznych może być preferowany, a nawet wymagany na niektórych stanowiskach. Niektóre laboratoria kryminalne wymagają nawet tytułu magistra lub doktoratu. Chociaż proces zatrudniania dla każdego zadania będzie odrębny, poniższe kroki są przykładem tego, czego można się spodziewać:

-Weź udział w programie studiów lub zdobądź doświadczenie w pokrewnej dziedzinie.
-Złóż podanie o pracę na stanowisku analityka laboratorium kryminalnego.
-Ukończ badanie fizykalne, badanie wariograficzne i badanie podstawowe.
-Zatrudnij się jako analityk w laboratorium kryminalnym.
– Po zatrudnieniu przeprowadź szkolenie w miejscu pracy.
-Sprawdź w ogłoszeniu o pracę szczegółowe wymagania.

Wielu pracodawców wymaga od analityków kryminalnych pewnego doświadczenia. Przyszli analitycy, którzy odbywają studia, mogą zdobyć praktyczne doświadczenie, odbierając staż w trakcie studiów licencjackich i / lub magisterskich. Analitycy kryminalni często są zobowiązani do ukończenia dodatkowego szkolenia w miejscu pracy, specyficznego dla procedur stosowanych przez organizację zatrudniającą. Skuteczni analitycy muszą być zorientowani na szczegóły i mieć umiejętność analitycznego myślenia. Ze względu na konieczność przedstawiania ustaleń w formie pisemnej analitycy kryminalni muszą być w stanie skutecznie komunikować się ustnie i na piśmie.