Czym jest mobbing i jak mu przeciwdziałać?

bullied-at-work

Atmosfera panująca wśród Twoich znajomych z pracy pozostawia wiele do życzenia? Ludzie zachowują się wobec siebie nieprzyjaźnie, poniżają się czy wyśmiewają? Zobacz co to mobbing w pracy i jakie sytuacje się do niego zaliczają.

Co to mobbing?

Kodeks Pracy definiuje mobbing jako zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, które mają na celu jego poniżanie i nękanie. Takie działania mogą spowodować zaniżenie samooceny, ośmieszać lub nawet zastraszać osobę zatrudnioną. Często też ofiara mobbingu zostaje odizolowana z tego powodu od pozostałych pracowników.
Niezależnie od tego kto jest ofiarą, a kto sprawcą – za występowanie w miejscu pracy działań określanych jako mobbing odpowiada pracodawca. Jest on również zobowiązany do tego, by przeciwdziałać oraz rozwiązywać problemy związane z tym zjawiskiem.

Zachowania świadczące o mobbingu

Jako mobbing określa się różne sytuacje i zachowania, m.in.:

wyzwiska, obraźliwe gesty, wulgaryzmy skierowane do osoby prześladowanej – nazywanie pracownika “debilem”, “imbecylem” i wyzywanie od najgorszych nie należy do normalnych zjawisk. Również komentarze dotyczące życia prywatnego, wyznania religijnego, orientacji seksualnej czy prowadzenia takiego, a nie innego stylu życia to objawy mobbingu;
ośmieszanie i wyśmiewanie – ciągłe żartowanie sobie z pracownika, krytykowanie i śmianie się z jego stylu ubierania, wyglądu czy niepełnosprawności;
zlecanie wykonania czynności i zadań, które nie mają większego sensu, upokarzanie – mają miejsce, gdy szef lub inny pracownik wytyka Ci błędy, których nie popełniłaś/-eś lub dostajesz do wykonania zadania, które zaniżają Twoją samoocenę oraz umiejętności zawodowe;
groźby i zastraszanie – pracodawca nie może grozić Ci zwolnieniem za to, że nie chcesz wykonać zadania niezgodnego z zasadami BHP lub etyką pracy;
lekceważenie – ma miejsce, gdy Twój pracodawca lub inny pracownik ignoruje Twoje pytania lub pomysły, jesteś pomijana/-y podczas przyznawania premii i podwyżek mimo tego, że wykonujesz swoją pracę najlepiej jak potrafisz;
izolowanie danej osoby od pozostałych pracowników – przenoszenie osoby zatrudnionej do pracy w odizolowanym miejscu, brak przekazywania ważnych informacji czy nawet zakazywanie pracownikowi kontaktu z innymi osobami z firmy. Jako izolowanie uznawane jest również rozpowiadanie na Twój temat wymyślonych plotek i fałszywych informacji mających na celu ośmieszenie Cię przed znajomymi z pracy;
molestowanie seksualne – dotykanie, specjalne ocieranie się o Ciebie tłumaczone np. wąskim przejściem w korytarzu, ale też dwuznaczne i niesmaczne żarty, aluzje seksualne czy niemoralne propozycje są oznaką mobbingu.

Jak można walczyć z mobbingiem?

Sytuacje świadczące o mobbingu w pierwszej kolejności należy zgłosić swojemu pracodawcy. Jeśli nie robi on nic, by rozwiązać problem lub gdy to on dopuszcza się niestosownych zachowań – sprawę można skierować do Sądu Pracy. Ponadto, najlepiej jest zebrać dowody – np. nagrania z monitoringu wewnętrznego firmy, zdjęcia zrobione z ukrycia czy nagrane rozmowy, podczas których pracownika.