Czy krakowianie respektują zakaz palenia węglem i drewnem?

krakow

Minął miesiąc od czasu, kiedy to władze wprowadziły zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Straż miejska przeprowadziła ponad 500 kontroli palenisk w domach mieszkańców Krakowa. Ujawniono 19 wykroczeń, nałożono 8 mandatów. Sąd zajmie się 10 osobami, na które zostały złożone wnioski do tej szacownej instytucji. Tylko jedna osoba została pouczona. Nie ma informacji, dlaczego. Czyżby strażnicy stwierdzili, że ta osoba… nie wiedziała o zakazie? Pouczenie zwykle daje się ludziom, którzy nie mieli wiedzy, czy możliwości zakazów dotrzymać. W tym wypadku, przyczyny mogą być różne. W Krakowie, paleniska ma kontrolować: Wydział ds. Jakości Powietrza UMK. W sezonie pomogą im strażnicy miejscy oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przewiduje się, iż przeprowadzą oni ponad 4,5 tysiąca kontroli w sezonie. Także mieszkańcy, którzy poczują niestosowny dym, mogą zgłaszać przypadki palenia w piecach na numer alarmowy: 986. Można także zainstalować sobie w telefonie aplikację Powietrze Kraków i za jej pomocą dokonywać zgłoszeń problematycznych sąsiadów.

Zdjęcie: https://cowkrakowie.pl/