Co wpisać w CV gdy szukasz pierwszej pracy?

analysis-analytics-business-plan-590016

Sporządzanie CV na potrzeby pierwszej pracy bywa naprawdę kłopotliwe. Warto jednak pamiętać, aby zawrzeć w nim kilka elementów, które nawet w przypadku braku doświadczenia mogą okazać się cenne.

Kursy i szkolenia

Wszelkie kursy i szkolenia są bardzo cenne, jeśli nie dysponujemy żadnym doświadczeniem. Poświadczają one w jakimś stopniu nasze umiejętności i pokazują, iż dążymy w wybranym przez nas kierunku. Już sam fakt, iż zainteresowaliśmy się danym kursem może wskazywać naszą chęć do dalszego pogłębiania wiedzy. Szczególnie cenne są kursy i szkolenia specjalistyczne, mogące być wykorzystane w różnych zawodach, np. związane z możliwością prowadzenia wybranych pojazdów.

Mocne strony charakteru

Mimo iż kolejne przymiotniki opisujące charakter wydają się być u wszystkich potencjalnych kandydatów takie same, ważne, aby wpisać w CV rzeczywiście te, które uważamy za najmocniejsze. Wysoka samoświadomość jest bardzo cenna u wszystkich poszukujących pierwszej pracy, gdyż pozwala określić nasze ambicje oraz świadczy o znajomości realiów rynku pracy. Co więcej, w niektórych zawodach są one cenniejsze niż doświadczenie np. w przypadku pracy bezpośrednio z klientami.

Kompetencje językowe

Wiele branż obecnie poszukuje kandydatów do pracy, których kluczową kompetencją będzie znajomość co najmniej jednego języka obcego. Najczęściej pozostałe narzędzia pracy oraz doświadczenie odchodzą na drugi plan. Bardzo ważne, abyśmy zawarli w CV jak najwięcej informacji dotyczących ilości i stopnia komunikatywności języków obcych. Im są one bardziej niszowe i im mniej osób się nimi posługuje, tym nasza wartość na rynku pracy rośnie.

Zajęcia w czasie wolnym

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem pracowniczym jest to, co dana osoba robi w czasie wolnym. Często okazuje się, iż ma to ścisły związek z jej talentami i prawdopodobnie jest ona w czymś wyjątkowo dobra. Może to być np. prowadzenie bloga modowego bądź wolontariat w organizacji pozarządowej.