Budżet obywatelski dla Krakowa – dziś ostatni na złożenie propozycji

z15160944V,Sala-obrad-magistratu

Dziś zakończy się nabór propozycji zadań do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Krakowa. Na internetowej platformie, która służy do rejestracji projektów, wciąż przybywa nowych pozycji, zarówno o charakterze dzielnicowym, jak i ogólnomiejskim.

Etap przeznaczony na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Krakowa 2017, tak jak w poprzednim roku, trwa od 1 do 31 marca. Zgodnie z regulaminem projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe może zgłosić każdy mieszkaniec Krakowa, który w dniu składania wniosku ukończył 16 lat – przy czym w przypadku projektów dzielnicowych zgłaszający musi być mieszkańcem dzielnicy, której dotyczy zadanie.

Projekt można zgłaszać tylko za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej dostępnej w serwisie www.dialoguj.pl. Jak wyglądają kolejne etapy składania projektu? – skorzystaj ze szczegółowej instrukcji.

Wiadomość pochodzi z serwisu: http://krakow.pl/aktualnosci/208941,29,komunikat,budzet_obywatelski_
_ostatni_dzien_na_zlozenie_projektu_.html