Bezrobocie – co warto wiedzieć!

Finding the right job bipolar

W Twoim miejscu pracy szykują się zwolnienia i boisz się, że stracisz zatrudnienie i źródło dochodu? A może planujesz rzucić wypowiedzenie, lecz nie wiesz co dalej? Poznaj więc czym jest bezrobocie i co warto o nim wiedzieć.

Bezrobocie – kogo dotyczy?

Osoba dorosła, która zakończyła tok nauczania, jest zdrowa, zdolna do pracy i gotowa podjąć się jej wykonywania, lecz – mimo aktywnych poszukiwań – nie może ona znaleźć zatrudnienia, jest nazywana bezrobotną.
Obecnie bezrobocie w Polsce spada, lecz niektóre osoby – nawet gdy w okolicy jest mnóstwo ogłoszeń i ofert w sprawie pracy – z różnych powodów nie decydują się na podjęcie zatrudnienia. Może to przez zbyt niską płacę, wygórowane wymagania względem pracowników lub złą atmosferę w danym miejscu pracy. Jest to rodzaj bezrobocia dobrowolnego, ma ono miejsce również wtedy, gdy człowiek nie może znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie.

Rejestracja w Urzędzie Pracy

By otrzymać status osoby bezrobotnej i otrzymać m.in. dostęp do ubezpieczenia w razie wystąpienia choroby lub nagłego wypadku, należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. W określonych sytuacjach osoba pozostająca bez pracy otrzymuje możliwość do otrzymywania zasiłku oraz zobowiązana jest do stawiania się na spotkania z doradcą zawodowym w umówionym terminie.

Konsultacje z doradcą zawodowym

Osoby pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne, powinny odbywać regularne spotkania w Urzędzie Pracy z doradcami zawodowymi. Warto wiedzieć, że niestawienie się w umówionym terminie na konsultację skutkuje wykreśleniem z rejestru osób bezrobotnych. Spotkania te mają jednak na celu nie utrudnianie życia osobie bez pracy, lecz ułatwienie całego procesu poszukiwania i zdobycia zatrudnienia. Doradca przeprowadza wywiad z bezrobotnym na temat umiejętności, kwalifikacji zawodowych, ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych. Pyta on również o preferencje zawodowe, w jakiej branży szukamy pracy i co chcielibyśmy robić, a gdzie za żadne skarby świata nie będziemy pracować. Dzięki temu doradca zawodowy może zaproponować osobie bezrobotnej pracę na danym stanowisku lub podesłać jej interesujące oferty.

Kursy i szkolenia zawodowe

Podczas konsultacji z doradcą możemy dowiedzieć się również o szkoleniach i kursach dla osób bezrobotnych, które pozwolą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na interesujących nas stanowiskach.
Szkolenia i kursy dla osób zarejestrowanych na bezrobociu są bezpłatne, a zdarzają się również sytuacje, kiedy za uczestnictwo w takich wydarzeniach otrzymuje się wynagrodzenie. Dzięki temu osoba pozostająca bez pracy i źródła dochodu może nauczyć się wykonywania nowego zawodu oraz otrzymać z tego tytułu pieniądze.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Osoba bezrobotna i zarejestrowana z tego tytułu w Urzędzie Pracy nie może liczyć wyłącznie na działania doradców zawodowych, lecz powinna wziąć sprawy w swoje ręce! Bezrobotny powinien aktywnie szukać zatrudnienia, np. w serwisach takich jak Pracuj.pl. A gdy już znajdzie odpowiednią i satysfakcjonującą pracę – należy zgłosić ten fakt do urzędu, by wyrejestrować się z bezrobocia.